Vil gjøre bilkjøring mindre attraktivt

Publisert 27.6.2019
Foto: Sfm.no

En St. Hans-debattant i BA (Bergensavisen), ønsker å gjøre bilkjøring mindre attraktivt. Han hører tydeligvis til den gruppen som anser bil kun som et transportmiddel, og at det derfor ikke burde være noe problem å endre sine transportvaner fra bil til kollektiv og/eller sykkel.

Men så er det da slik, at mange faktisk finner stor glede i å kunne kjøre selv, når og hvor det måtte passe. Bilen er et viktig familiemedlem og nødvendig hjelpemiddel. Det kalles kjøreglede! Og for en gruppe av dem igjen er bil kultur! Ikke bare for dem som har veteranbil, men også for andre! For meg er det kultur, og jeg er blant dem som over hode ikke vil ha noen innblanding i hvor, når og hvordan jeg bruker min lovlige rett til å kjøre! Og pensjonistene – deriblant jeg – er heller ingen vesentlig belastning for trafikktettheten i Bergen eller i andre byer! Min kultur bak rattet nyter jeg på handletur til et bydelssenter, på vei til hytten, til andre kanter av landet, og i Europa ellers!

Veiprisingens teori støtter vi jo allerede, ettersom vi allerede betaler for drivstoffet vi til enhver tid bruker! Dobbel beskatning utover det er helt umoralsk, grisk, og vil aldri bli akseptert! Kjører vi langt, betaler vi mer. På korte turer bruker vi lite drivstoff. Er det så inn i granskogen vanskelig for klima-hysterikerne å forstå logikken i dette?

Terje Haugom