Vil ha folkeavstemning om EØS, ACER og Schengen i 2023

Publisert 3.10.2022
Foto: Sfm.no

Demokratene vil ha en folkeavstemning om EØS, ACER og Schengen i 2023

Schengen-avtalen som alle globalister og de aller fleste stortingspartiene støtter åpner grensene og fjerner grensekontrollen mellom landene i Europa. Det gjør det enklere for kriminelle, menneskesmuglere og utenlandske bander å komme seg inn i Norge. Det samme gjør EØS-avtalen, som innebærer et fritt arbeidsmarked i Europa med stor sosial dumping og tap av norske arbeidsplasser.

Demokratene i Norge vil i motsetning til eksempelvis: AP, Høyre, KrF, Fremskrittspartiet og Venstre, at Norge skal melde seg ut av disse avtalene, og i stedet forhandle med EU om en ren frihandelsavtale som ikke inneholder i praksis en bestemmelse om et fritt arbeidsmarked og fri bevegelse av innvandring og kriminalitet, slik EØS- og Schengen avtalene gjør i dag.

Måtte derfor valgåret i 2023, være det året der stortingspartiene setter det norske folk og Norge først – ved å si ja til en folkeavstemning om EØS, ACER- og Schengen avtalene – slik det norske folk helt klart fortjener. Dette kan gjennomføres i september, samtidig som det avholdes kommune og fylkestingsvalg. Ja, om viljen til stortinget og regjering er til stede.

Vidar Kleppe
Politisk talsmann for Demokratene