Vil lokke kommuner med mer penger

Publisert 3.6.2022
Illustrasjonsfoto: Colourbox

“Folk flest” reagerer kraftig på regjeringa sine planer om å ta opp igjen jobbinga med vindkraftutbygging på land. NVE skal nå starte opp igjen behandlingen av konsesjonssøknader om å bygge ut vindkraft på land.  Vindkraft på land ble satt på pause for tre år siden.

Dette skjedde etter harde konflikter omkring flere prosjekter og konflikten fra Høyesterett er heller ikke til nå løst. Det var tross alt over 5000 negative høringssvar på vindkraft i nasjonal ramme 2019. Dette viser at vindkraft på land er uønsket blant “vanlige folk” som Arbeiderpartiet snakker så varmt for i valgtaler. Nå skal kommunene få mer innflytelse over beslutningene og regjeringen lover at man ikke skal overkjøre kommunene. Hvem tror på dette?

Det er bare å lokke med tilskudd slik at de lokale politikerne ikke kan si nei. På den måten kan ytterligere naturområder bli ødelagt på sikt. Det er forkastelig at kommuner som sier ja til å bygge ut vindkraft skal få litt mer penger som lokkemiddel. Dette betyr at en del fattige kommuner rundt omkring i Norges land kanskje ser det som sin eneste mulighet for å få inn noen ekstra kroner i kommunekassa. Det kan bli økonomien i den enkelte kommune som avgjør ja eller nei til vindkraft på land.

Svein Otto Nilsen
Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting