Vil rentefradraget bli økt? Stortinget har svart

Publisert 11.10.2022. Oppdatert 14.30
Foto: Colourbox

Samfunnsmagasinet mottok forleden et troverdig tips som tilsier at rentefradraget vil bli økt fra den 1.1.2023. Vi sendte derfor en e-post til Finansdepartementet den 10.10.2022. I vår e-post (gjengitt i kursiv stil) skrev vi følgende:

«Samfunnsmagasinet ber vennligst om å få bekreftet eller avkreftet om Finansdepartementet har vurdert å øke skattefradraget for boliglånsrenter fra og med den 1.1.2023. En kilde har kommet med slik informasjon til vårt magasin.

Norges Bank har som kjent gitt klare signaler om ytterligere oppjusteringer av styrings-renten, hvilket helt klart vil medføre nye og kraftige renteøkninger på alle boliglån. Skattefradraget for boligrenter er derimot fortsatt det samme. Dette fradraget har stått på stedet hvil i flere år.

Det sier seg selv at det finnes en øvre smertegrense for folk flest med vanlige inntekter, ikke minst hva de kan tåle av nye renteøkninger på boliglån. Den grensen er for lengst nådd i og med Norges Banks allerede foretatte økninger av styrings-renten.

Siden dette er en sak som angår ganske mange tusen mennesker i Norge, så ber vi om et snarlig svar».

Svaret vi fikk fra Celine Lyse Augdal (pressekontakt i FD) etter bare en dag, lød slik:
«Vi kommenterer ikke budsjettprosesser».

Etter å ha fått det særdeles korte svaret fra Finansdepartementets pressekontakt, så har Samfunnsmagasinet i dag tilskrevet Finanskomiteen på Stortinget, og hvor vi ber om en bekreftelse på om tipset vi mottok stemmer med fakta eller ikke.

Nedenfor følger svaret fra Stortinget på vårt spørsmål i uthevet tekst.
_____________________________________________________________________
Regjeringens forslag til statsbudsjett, med skatte- og avgiftsopplegg, er til behandling i Stortinget; https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Statsbudsjettet/statsbudsjettet-2023.

Finanskomiteens kommende innstilling 3 S og 4 L vil behandle skatte- og avgiftsopplegget, som deretter ventes behandlet og vedtatt i plenum i Stortinget i desember i år. Utover regjeringens fremmede forslag, gjenstår å se hva ulike partier vil (vurdere å) foreslå i den forbindelse, og hva endelig skatte- og avgiftsopplegg nærmere vil gå ut på til slutt.

Forut for dette vil det heller ikke være anledning til å offentliggjøre en innstilling før den er endelig avgitt, jf. Stortingets forretningsorden § 31 siste ledd; https://www.stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/Lover-og-instrukser/forretningsorden/?m=4.

Dette er utgangspunktet for komiteens arbeid med skatter og avgifter for 2023.

Vennlig hilsen
Morten Løkken
komitéråd
finanskomiteen