Vil skjerpe norsk straffelov

Publisert 24.6.2021
Foto: Sfm.no

Demokratene vil alltid sette Norge først. For å sikre Norges folkevalgtes ubetingede lojalitet til folk og vårt kjære Norge, vil Demokratene skjerpe straffeloven. Demokratene aksepterer kun politikere som jobber utelukkende for Norge ikke: EU, FN, Kina, og ander fremmede ideologier, makter, eller ulike “eliteklubber” uten demokratisk forankring. Det er nok nå Norge.

Vi vil ha slutt på at politikere og regjering skaper hysteri, angst og frykt for fremtiden. Våre politikere på stortinget, bør helt klart som et minstemål kun forholde seg til fakta, og finne løsninger til det beste for Norge og det norske folk. Demokratene stiller ikke til valg i et: Verdensparlament, men til det viktige stortingsvalget i Norge den 13. september.

Vi vil derfor foreslå en ny paragraf med følgende eller lignende ordlyd om vi med folkets hjelp kommer på stortinget etter den 13. september: «Medlemmer av nasjonalforsamlingen eller deres nære medarbeidere, tillates ikke å påta seg lønnede eller ulønnede forpliktelser for andre land, organisasjoner eller overnasjonale organer hvis dette kan medføre interessekonflikt ved å ivareta Norges og det norske folks interesser på kort eller lang sikt.

Overtredelse skal medføre påtale, og fellende dom skal medføre tap av embete. I tillegg idømmes fengsel, bot og/eller erstatning i de tilfeller tap for Norge i forbindelse med de aktuelle ulovlige engasjement kan påvises».

Valget 2021 er det viktigeste valget i vårt nye tiår, og vi går inn i en virkelighet der tradisjonelle inndelinger i politikken aldri har betydd mindre. Men en ting er sikkert: Dette blir Norges tredje EU-avstemming, og du kan velge oss Demokratene, eller mer globalisme med de tradisjonelle stortingspartiene. Valget er heldigvis ditt. Alltid Norge først, sier jeg og Demokratene.

Vidar Kleppe
Stortingskandidat for Demokratene