Visst foregår snik-islamisering!

Publisert 25.9.2019
Illus.foto: Colourbox

I løpet av de senere årene lanseres stadig nye fy-ord som visstnok skal forbys og kanskje etter hvert også være straffbare. Det norske språk skal altså gradvis begrenses m.h.t. ytringsfriheten for å ta mer og mer hensyn til innvandrerne. Det gjelder å ikke kritisere eller fornærme dem.   Vi blir mindre og mindre herrer i eget hus.

Så vidt jeg husker begynte det med ordet neger som plutselig ble et fy-ord etter å alltid ha vært brukt. Benevnelsen betyr faktisk ikke noe verre enn svart! Men nå er det blitt diskriminerende å være svart – ingen er lenger svart/neger, men farget! Vi har da i ordets rette forstand ikke lov (?) til å nevne hvilken farge det gjelder – bare farget! Hvilken farge må man altså ikke si. Det er noe man på godt norsk kaller idioti! Jeg går da ut fra at man ikke kan benevne kineserne m.fl. som gule – og da kan ikke vi nordboere o.a. kalles hvite! Det kan vi neimen ikke finne oss i! Her får fanatikerne sannelig finne på noe nytt – f.eks. blekansikter – som visstnok indianerne (de røde!) bruker om oss. Nei, det er sannelig også diskriminerende.  Ordet blek kan jo forbindes med sykdom og frykt. Vi er da verken syke eller redde…?!

Da de første pakistanerne kom hit ble de ofte benevnt som pakkiser. Det ble også fra visse hold betraktet som diskriminerende. Hva så med yankeer? Altså amerikanere fra nord-statene. Det har da aldri så vidt jeg vet vært betraktet som diskriminerende. Og hva med degos? Altså mennesker med sør-Europeisk opphav (spanske, portugisiske og italienske).

Men tilbake til islamiseringen. Politikere har den senere tiden blitt spurt om her virkelig foregår en snik-islamisering i Norge. Igjen et ord som spesielt venstresiden ikke liker. Alt som gradvis prøver å få et økende innpass i samfunnet – og som ikke tilhører vår historie og vår kultur – er å snike! Altså lirke inn litt etter litt. Denne islamiseringen øker selvsagt etter hvert som flere og flere islamister/muslimer kommer til landet. De kommer jo ikke som «gjester» men som kravstore individer som tidlig forlangte å få bygge moskeer i norske byer.  Ubefestete etnisk norske borgere har også i et visst antall sluttet seg til islamistene/muslimene. Kanskje for spenningens skyld eller for å provosere og svike sitt eget land? Dette sviket består bl.a. i å støtte/sympatisere med mennesker med en «religion» som egentlig hater vestlig kultur og tradisjon, og som ønsker å innføre verdenshistoriens mest bestialske lover og straffemetoder. Presset øker stadig på også i Norge, og politikerne ser ut til å gi etter – litt og litt. DET er også i høy grad snik-islamisering!

Etter 11. september 2001 fikk vel folk flest et solid inntrykk av hva Islam (muslimene) egentlig står for. Det er en krigersk og ondsinnet religion – noe som er bekreftet klinkende klart i Koranen, ettersom det er tillatt for muslimer å drepe jøder og andre «ikke-troende»!  Og leser man historien bak Islam – tilbake til de såkalte profetene, så var det bl.a. mennesker som sto bak landeveisrøveri og drap. Det er en slik «religion» også norske myndigheter i snillismens og dumhetens navn ønsker velkommen og bruker deler av våre skattepenger til å støtte – sum avhengig av antall medlemmer. Det er også til slike mennesker og organisasjoner som de såkalte palestinerne også har mottatt milliarder fra Norge, som bl.a. brukes til å angripe Israel og jødene og true det jødiske folk med utryddelse! Norge støtter også islamske skoler i flere land. Norge støtter altså terror og drapstrusler.

Når man ser på den betydelige økningen av innvandrere fra muslimske land til Norge de siste årtiene, og at en overveiende del av dem er ganske store familier med massevis med barn, så kan ikke dette kalles for noe annet enn aktiv snik-islamisering! Islam tar slik jevnt over mer og mer i samfunnet bl.a. ved at flere politiske partier etter hvert har fått muslimer blant sine aktive politikere både på Stortinget og i byene/distriktene. De vil naturlig nok etter hvert få større og større makt og innflytelse. Disse finnes både i AP, Venstre og noen andre partier, dels i leder-posisjoner. Det har skremmende og har ikke noe som helst med såkalt fremmedfrykt å gjøre!

Det er snakk om å – på sikt – sette vår kultur og idealer i fare som et mindretall. Kristendommen har for lengst blitt til en mikroskopisk del av undervisningen i skolen – nå skal den «mikses» med andre fremmede religioner – det gode og det onde skal likestilles. Det er det som i praksis skjer! Og her er det Islam/muslimsk tro og tankegang som dominerer blant de «importerte» religionene. Mye mer kunne trekkes frem, men det som her er nevnt er mer enn godt nok bevis på at der i høy grad foregår en snik-islamisering av Norge! Med våre «folkevalgte» som svikende støttespillere og nikkedukker for det hele. Og det nærmest ironiske er jo at KrF er blant de ledende når det gjelder denne «fremmed-importen». Ikke rart at også det partiet nærmer seg bunnen sammen med svikefulle Venstre!

Wilfred Høsteland