Vitenskap forvrenger skapelses-historie?

Publisert 17.12.2017

Av Terje Haugom
Samfunnsdebattant
Foto: Colourbox

En del kristne grupperinger hevder at Jorden er kun 6000 år gammel. Deres menighetsskoler forkynner samme budskap! Det hevdes at vitenskapen forvrenger skapelses-historien, for å få det til å passe med «Big Bang»-teorien og Darwins lære om artenes opprinnelse.

Karbon-14-metoden er blant de pålitelige midler vitenskapen bruker for å fastslå alderen på f.eks. knokler etter dinosaurene, som døde ut pga. matmangel. Nå har forskerne i Australia nettopp avdekket flere skjeletter etter en hittil ukjent dinosaur-type, som var like stor som et 150 seters passasjerfly. Disse gigantene skal – etter moderne målinger – ha vandret omkring for 130 millioner år siden. Men alle disse gigantene – både kjøtt- og plante-etere døde ut over relativt kort tid. Dette igjen skyldtes et meteor- eller asteroide-nedslag, som virvlet opp så mye støv, at sollyset slapp ikke gjennom på 1000 år. Uten sollyset ville intet gro.

Og svært få av urtidens dyr overlevde. Disse var f.eks. krokodiller og de store havskilpadder, som livnærte seg av det som levde i sjø og vann. Mennesket kom først etter at levevilkårene ble normalisert igjen, og planter igjen ville spire og gro. Man er kommet til at det oppreiste menneske – homo sapiens – ser dagens lys på det afrikanske kontinent, hvor «Edens hage» skal ha ligget. Denne hagen mener enkelte derimot skal ha ligget i Midt-Østen, i områdene ved Eufrat og Tigris. Målinger av de eldste kranier og benrester fra menneske viser at de dukket opp for ca. 300.000 år siden. Og en ting er sikker: Mennesker og dinosaurer kunne aldri ha levd side om side! Jorden regnes å være 4,3 milliarder år gammel.

Jordskorpen er som et epleskall. Den består av plater som flyter sakte omkring. (Det amerikanske kontinent seiler vestover med en fart av ca. 1m pr. år. Av og til støter platene borti hverandre, og vi opplever jordskjelv og tsunamier. Aktive vulkaner viser oss med all tyngde hvilket ild-inferno som finnes innenfor «epleskallet». Plater er presset mot hverandre, og vi har fått fjell og fjellmassiver. Disse er også stadig i bevegelse, men ikke så lett å se. Men det måles stadig forandringer. Fossiler av urtidens havdyr er funnet på Finse!

Jeg mener faktisk at Gud skapte Jorden, alle himmellegemer i Universet, og alt liv – sannsynligvis også på andre kloder med livsbetingelser – («Og klodene skal juble» står det et sted i Bibelen) i tur og orden, og bildene om de 6 dagene i 1. Mosebok er skrevet for at primitive mennesker skal forstå, og at hver dag i Skapelsen er bilder på lange perioder  – millioner av år – hvor Gud omsider skaper menneskene, etter at de store urtidsdyrene er dødd ut. Skaperverket er like stort og hellig for meg, men vi må huske at den nedskrevne historien er bare 6000 år (bl.a. på papyrus) – for noe skriftspråk fantes ikke før det. Kun hulemalerier fra eldre og yngre steinalder, ca. 10.000 år siden. Mosebøkene er nedskrevet av profeter og primitive forskere, – Moses var en av dem -, etter inspirasjon fra Gud. Ingen av dem var faktisk til stede da skaperverket ble til….. Så de eldste, hellige skrifter er mest sannsynlig overleveringer som sagn og myter -, fortalt og nedskrevet av tillitsverdige personer, – men ikke nødvendigvis som nøkterne fakta.

Vi ser forskjellig på det – en frihetsgave vi mennesker har fått fra Gud. Det handler om tolkning, og å se hvor stort og flott Skaperverket er – uansett hvor lang tid det har tatt. Og Gud – den positive og allmektige åndskraften som styrer oss og hele Universet, med alt liv som sikkert er der – er for meg like hellig, – selv om mitt syn divergerer fra dem som tviholder på de 6000 år. I Jordens og Skaperverkets historie er nok 6000 år i knappeste laget!