Yngre med nedsatt funksjonsevne skal ikke plasseres på sykehjem med eldre

Publisert 7.7.2023
Illustrasjonsfoto: Colourbox

I høringsrunden om Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) sitt forslag om å lovfeste at unge ikke kan bosettes i sykehjem mot sin vilje, har flere kommuner stilt spørsmål ved om en slik lov er nødvendig.

Siste oversikt fra Helsedirektoratet til HOD – basert på tall fra statsforvalterne – 2. juni fjerner enhver tvil: Antall unge på sykehjem økte fra 2021 til 2022. I 2022 bodde 98 personer i alderen 18-49 år på en slik institusjon.

Hvordan har situasjonen vært i Trondheim gjennom tidene?

I juni 1999 vedtok formannskapet etter lang politisk diskusjon å etablere et tilbud for yngre fysisk funksjonshemmede ved Tyholt sykehjem. En avskjermet fløy ble lagt til rette med lyse trivelige enerom og oppholdsstue. Dette skulle den gang bli et tilbud som skulle gi et bedre avlastningstilbud til denne gruppen yngre og samtidig avlaste utslitte pårørende.

Formålet med oppholdet var at brukeren og omsorgsyter skulle oppleve avlastningsperioden som meningsfull, og samtidig bidra til at omsorgsyter skulle oppleve avlastningsperioden som meningsfull, og samtidig bidra til at omsorgsyter lettere kan fortsette å yte omsorg hvis dette er mulig. Tilbudet ble etter hvert flyttet til Havstein hvor man skulle satse på denne type brukere og øke antallet etter behov. Bystyret har påpekt at tilbudet skulle skjermes mot andre brukergrupper, da det nettopp skulle være et tilbud for yngre med sterkt fysisk nedsatt funksjonsevne.

Det ble etter noen år av meg (26.01.2006) spurt i bystyret om man har oppfylt den politiske målsetting om en egen avlastnings-avdeling bare for yngre med sterk fysisk nedsatt funksjonsevne, og man etterspurte om tilbudet eksisterte fremdeles som det ble vedtatt. Det ble også spurt om det var planer om å utvide tilbudet etter behovet slik at yngre med sterkt fysisk nedsatt funksjonsevne slipper å få avlastning/fast plass på sykehjem sammen med eldre og sterkt senile mennesker.

Svarene den gang var positive

Kommunaldirektøren sier etter en reportasje i Nidaros for en stund siden at det som er viktig, er hvilket tilbud den personen får på helseinstitusjonen. Det betyr ikke at det ikke er verdig selv om en ikke bor med folk i samme alder. Den verdigheten handler om at du får en god behandling, god omsorg og aktiviteter tilpasset din situasjon.» Dette viser at administrasjonen i Trondheim kommune ikke forholdet seg til bystyrets vedtak om at tilbudet skulle skjermes mot andre brukergrupper, da det nettopp skulle være et tilbud for yngre med sterkt nedsatt fysisk funksjonsevne.I flere media pekes det på at enkelte kommuner nå igjen velger å plassere yngre med nedsatt funksjonsevne i sykehjem og eldreinstitusjoner. Dette til tross for at Stortinget for noen år siden har gitt klart uttrykk for at alle yngre med nedsatt funksjonsevne skal flyttes ut av eldreinstitusjoner og inn i egne boliger dersom de ønsker det.

Stikk i strid med Stortingets klart uttalte intensjoner flytter nå enkelte kommuner rundt i landet igjen yngre med nedsatt funksjonsevne inn i sykehjem. Det er Arbeids- og sosialdepartementets ansvar å sørge for at kommunene følger opp. Stortinget har tidligere bevilget penger til utskriving fra sykehjem av yngre med nedsatt funksjonsevne gjennom en årrekke, men nå virker det som at man går feil vei igjen.

Med de tallene som nå er kommet frem viser man at mange kommuner prioriterer bort yngre med nedsatt funksjonsevne sine levekår, livssituasjon og rettmessige krav på en verdig tilværelse. Tiden er nå inne for å løfte denne diskusjonen opp igjen politisk også i Trondheim bystyre for å frem hvordan dagens situasjon er i Trondheim.

Svein Otto Nilsen
Gruppeleder for Pensjonistpartiet i trondheim bystyre