Ytringsfriheten og Bergensavisen

Publisert 9.8.2019
Foto: Sfm.no

Organisasjonen SIAN – Stopp islamiseringen av Norge – hadde bebudet demonstrasjon på Festplassen i Bergen den 3. august.  Da kom de røde straks på plass med fordømmelse og med rop om rasisme og hat. De forlangte demonstrasjonen stoppet. Nå skal vel nettopp venstrekreftene være særdeles varsom med å fordømme andre for rasisme. For det første er det ikke rasisme å ville stoppe islamiseringen. Når ble Islam en rase? Vi er nok svært mange som ikke ønsker mer islamisering i Norge. Religionsfriheten er èn ting, – hva som angivelig også foregår i bl.a. moskeene når det gjelder hat mot bl.a. Norge, har man gjennom årene fått et visst innblikk i via mediene og en del politikere.

Og hvis noen bedriver rasisme, så er det jo nettopp venstresiden i allianse med bl.a. Norsk Folkehjelp, KFUM/KFUK, Kirkens Nødhjelp, m.fl. De er alle med i hylekoret mot Israel og jødene. Da er det visstnok ikke rasisme. Venstresidens representanter har jo alltid vært de mest intolerante av alle, og alt som ikke faller i deres smak, vil de stoppe. De må i hvert fall ikke snakke om ytringsfrihet.

Undertegnede er verken medlem av SIAN eller andre organisasjoner eller politiske partier, men har selv gang på gang erfart medienes holdning til ytringsfriheten når det gjelder visse temaer. Jeg har f.eks. gjentatte ganger sendt innlegg til bl.a. BA med kritikk både mot avisens etter hvert så pro-innstilte holdning til Homsesaken – paradene, og intervjuer side opp og side ned med kjente «skeive» personer. Verken jeg eller andre har fått slippe til med vår kritiske holdning. Det samme gjelder pro-Israelske innlegg.

Min første reaksjon ved et forsøk på å protestere i BA, var da avisens ukentlige skribent Erling Gjelsvik for 4-5 år siden kalte jødene for idioter. Det slapp nemlig gjennom i redaksjonen. Rart med en del «hellige kyr» – de skal man jo ikke kneble! De får alltid åpen mikrofon uansett hvor ille det er.

Men tilbake til reportasjen i BA 17.juli hvor venstrekreftene igjen får skikkelig plass til sitt hat overfor mennesker med et annen syn, og som ikke ønsker mer islamisme i Norge. Det er også et tema vi andre kan spare oss for å skrive mot i bl.a. BA. Hvis Norge fortsatt skal kunne kalle seg et ekte demokrati hvor ytringsfriheten holdes i hevd, så må pressen begynne. En nasjon hvor mediene knebler meninger som ikke faller i smak i pressen, så må heller ikke mediefolkene snakke så varmt om ytringsfriheten som de gjør ved f.eks. høytidelige anledninger. I praksis er det nemlig noe helt annet! Så la både SIAN og andre få komme til med demonstrasjoner. La grensen gå ved nynazisme. Det er noe helt annet enn SIAN, så vidt jeg kan se!

Wilfred Høsteland