Helsetilsynet: «Alvorlig svikt” i barnevernet!

Publisert 17.1.2019.
Illus.foto: Colourbox

Alvorlig svikt i barnevernet fastslår Helsetilsynet. Ja så rett så rett-i overskriften ja. Hadde det samme «tilsynet» hørt på familien i de sakene de gjennomgikk, dersom det var de «rette sakene da», så hadde kanskje pipen også fått en bitte liten annen lyd, tenker jeg. Det dette spørs på, er hvilke saker de undersøkte? Var dette de enkleste å forholde seg til med hensyn til svarrapporten som nå er i nyhetene?

Kanskje så enkelt som at dette gjelder saker fra Forandringsfabrikken og de som Statsministeren henviste til i sin nyttårstale. Ikke de som det virkelig burde bli sett på og hva som rører seg der som de ikke vil ta i, i forhold som staten selv er skyld i som får tragiske hendelser? Det er veldig lett å «spørre barn» for å få et svar man ønsker for spørremåten er innlært for å få nettopp det, har man lært dette av guruen?? Tenker meg det ja.

Slike «rapporter» slik for aktivitetens skyld, og for å renvaske et system man ikke skal kunne angripe på noen som helst måte. Men en bitte liten innrømmelse kom likevel. Man ser at det nevnes mangler på flere måter, men som ikke utdypes godt nok, hvilke? Det er for svakt etter min mening, et slags forsvar ser det ut som. Det nevnes heller ikke hvor mange som har tatt sine liv hvor barnevern er en del av, hvorfor ikke det tro?

Ellinor Nerbø