Hvem skal nå selge homeopatmedisin?

Publisert 1.7.2022
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Apotekene har til nå blitt tvunget til å selge homeopatmedisin. Det vil de ikke lenger. Mulig dette kan føre til økt satsning på alternativ medisin.

Hvordan er helsetilstanden i Norge?

Det er et udiskutabelt faktum at legevitenskapen har levert store og viktige bidrag til menneskets utvikling og forståelse. Bedre hygiene har revolusjonert våre livs- forhold, biokjemien har oppdaget de fleste kjemiske prosesser i organismen, kirurgiske inngrep kan forlenge livet, og antibiotikaene har stort sett fjernet de dødelige infeksjonssykdommene.

Samtidig har man de siste 30-40 årene brukt ufattelige pengesummer på medisin, forskning og helsefremmende tiltak i de vestlige industriland. Til tross for dette får stadig flere mennesker kreft, flere og flere barn får astma og allergier, fremveksten av nye og dødelige sykdomstyper øker kraftig, og stadig flere personer sliter med ulike psykiske problemer. Det er derfor all grunn til å stille følgende spørsmål:

Hvorfor øker sykdomstilfellene, og hvorfor er livet blitt så vanskelig og problematisk for stadig flere mennesker, når det offentlige hele tiden bruker mer og mer penger på helsevesenet, og når de fleste av oss har stor økonomisk velstand, mer fritid enn før, og spiser «helsefremmende» medisiner i bøtter og spann?

Er vårt helsevesen styrt av en medisinsk mafia? I så fall, hvorfor er det slik? Er det fordi det er enorme pengesummer å tjene på våre ubehag!

Er systemet bygget på å bevare sykdommer. Ingen lege, medisin eller healer kan faktisk helbrede noen, men alle kan helbrede seg selv. Det er vårt eget forsvar og immunapparat som sørger for helbredelsen. Både mennesker og dyr har et selvhelbredende system som såkalt alternativ medisin støtter.

Hvorfor er det ikke refusjon ved alternativ behandling? Spørsmålet er rettet til Helsedepartementet og svaret ble. Sitat: Fordi det foreligger lite vitenskapelig dokumentasjon for at alternativ behandling har effekt ved sykdom. Sitat slutt.

Videre rettes nytt spørsmål om legemidler har helbredende effekt, og får til svar. Sitat: Hvis det med «helbredende» menes at man etter bruk av medisinen blir helt frisk og at man etter avsluttet behandling med medisinen ikke får tilbake sykdommen/symptomene, stemmer det at de fleste medisiner ikke virker på denne måten. Mange medisiner demper eller fjerner symptomene og/ eller bremser endrer sykdomsforløpet, hvilket betyr at disse medisinene er svært nyttige for den enkelte. Sitat slutt.

Det er altså ingen som blir «frisk» av medisiner fra legemiddelindustrien, unntatt ved infeksjoner. Derimot virker alternativ behandling slik at den hjelper vårt immunapparat og vårt selvhelbredende system. Helsevesenet har ingen interesse av at vi pasienter benytter alternativ medisin fordi de ser på det som en konkurrent.

Konkurranse, det er farlig det! Man kan jo risikere at pasientene blir friske! Mitt ønske med dette innlegget er at det skapes debatt om verdens viktigste tema: Vår helse. Det bør i kommende år bli mere forskning på alternativ medisin.

Svein Otto Nilsen
Fylkestingsrepresentant for Pensjonistpartiet i Trøndelag.