La oss alle lære av NRK sin serie Instukids

Publisert 3.5.2024
Foto: Colourbox

Takk til NRK for brennpunktserien Instukids. De kom for å få hjelp, men ble rusavhengige. Barn og unge forteller om kort vei til piller og sprøyter på norske barnevernsinstitusjoner. Følger virkelig barnevernet loven om å søke fosterhjem i den biologiske familie.

Barn som lever i alvorlige omsorgs- og livssituasjoner skal i større grad enn i dag vokse opp sammen med sine foreldre, gå på sin hjemskole og være en del av sitt nærmiljø. Hasteflyttinger, kortvarige og gjentatte flyttinger av barn skal i størst mulig grad unngås, og færre barn og unge skal bo i fosterhjem og institusjon.

Nå har det blitt lovfestet kommunal plikt til alltid å søke etter fosterhjem i barnets familie og nære nettverk. Tidligere var dette hjemlet i fosterhjemsforskriften, men er nå flyttet fra forskrift til lov (lovfesting). Vurderingen skal kunne dokumenteres. Barneverntjenesten skal alltid vurdere om noen i barnets familie eller nære nettverk kan velges som fosterhjem.

Faglig sett dreier strategiene mot sterkere tiltak og innsats i barnets familie noe mange har kjempet for i svært mange år. Mange kommuner har hatt en høy andel barn og ungdom med barneverntiltak utenfor hjemmet. Det har dessverre vært en omfattende bruk av fosterhjem og institusjon som tiltak.

Bufetat har bistandsplikt og skal bistå kommunene med å skaffe fosterhjem når kommunene har vurdert at det ikke er muligheter til å finne fosterhjem i slekt og nettverk. Kommunen skal gi en kort begrunnelse når den ber Bufetat om bistand. Nå vil endelig den biologiske familie være i fokus og det er virkelig bra.

Jeg håper virkelig myndighetene tar lærdom av Instukids, slik at man slipper at barn og unge forteller om kort vei til piller og sprøyter når de kommer på norske barnevernsinstitusjoner. Det er skremmende at barn starter rusmisbruket på barnevernsinstitusjonene slik denne serien klart dokumenterer. Man må snarest gjennomgå driften av dagens barnevernsinstitusjoner slik at man unngår rusmisbruket som i dag forgår i stort omfang.

Svein Otto Nilsen
Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting

Redaksjonens merknad: Vi i sfm.no sier «velkommen etter» til NRK. Det var ikke en eneste dag for tidlig. Forhold som dette har både sfm.no og flere andre uavhengige nettsteder påpekt i minst 25 år, men uten at norske riksmedier og de ansvarlige har reagert slik de for lengst burde ha gjort. Vi viser bl.a. til serien av Ole Texmo: «Hva er galt med norsk barnevern».
https://sfm.no/gamle-siden/SERIER/Barnevernserie/17.11.2007.Hva_er_galt_med_norsk_barnevern.Index.htm
Publisert i perioden 18.11.2007 – 11.2.2008. Red.