Åpent brev til Stortingspresidenten

Publisert 11.11.2019
Foto: Colourbox

Denne NAV historien, der svært mange nordmenn ble utsatt for justis mord. Det er justismord det heter når uskyldige blir sendt i fengsel.

Først vil jeg ta for meg juristene i NAV. De hadde plikt på seg til å kjenne til EU forordningen. I 1994 da Norge i strid med folkeviljen ble med i EØS. I det øyeblikket hadde folk altså rett til å bevege seg og flytte innen EU. I 2012 ble dette utvidet til at Norge ikke i det hele tatt har rett til å beslaglegge noe fra de som eventuelt er trygdede på en eller annen måte. Til og med de som blir avklaret for uføretrygd, har ikke Norge rett til å beslaglegge noe av trygden. Dette var noe som samtlige regjeringer fra 1994 hadde plikt på seg til å kjenne til. Den samme plikt har NAV direktøren. EU forordningen er en lov innen EU, der alle EU, samt EØS land plikter å følge. EU forordningen er skrevet på en slik måte at den er ikke vanskelig å forstå. Den skal tolkes slik det står.

De av NAV ofrene som Har mistet hus og hjem, skal ha erstatning for tap av hjem ved siden av tilbakebetaling av ytelser de hele tiden hadde rett til, men med tillegg av renter. De som har sittet uskyldig fengslet, skal i tillegg ha erstatning også for dette. Her må de ta av oljefondet for å få reparert det som det norske folk har tapt. Tilliten til de folkevalgte, det er en annen sak. Jeg tviler sterkt på at det lar seg gjøre, i vertfall ikke de som har sittet i vekslende regjeringer siden 45.

I tillegg til NAV krisen har vi også de som er ofre for grove Grunnlovsbrudd. Undertegnede er en av dem. Jeg må betale en restskatt fra 2004, fordi jeg ikke fikk lov å betale denne av den da sittende regjering. Jeg var selvstendig næringsdrivende og driftsmiddelet har jeg som pensjonist også blitt krevd for. Dette fordi de da gav en ny lov tilbakevirkende kraft, som er i strid med Grunnlovens § 97. Jeg har skrevet mer om dette til Samferdselsdepartementet.

Hans Bauge