Avisen som mistet stemmen og samvittigheten

Publisert 15.11.2020
Foto:

Slik knebler Bergensavisen sine bidragsytere!

Dette er historien om avisen som mistet kontakten med sine bidragsytere og samvittigheten.

Bergensavisen (BA) er utvilsomt landets verste avis når det gjelder å kneble sine bidragsytere og lesere. Jeg har tidligere noen ganger fortalt her i Samfunnsmagasinet hvordan et innlegg som jeg sendte inn til BA i februar – og siden re-sendte 17 ganger – aldri kom på trykk. Jeg har siden minst 5 ganger tilskrevet både den såkalte debattansvarlige, redaktøren og redaksjonssjefen direkte og bedt om en forklaring. De forblir helt taus. Jeg er selvsagt helt klar over at normale (?) argumenter om plassmangel og prioritering for lengst er ubrukelig. Plassmangel og prioritering-problemer gjennom 9 måneder kvalifiserer utvilsomt til en plass i Guinness Rekordbok.

BA har i løpet av denne tiden hatt en rekke innlegg fra lesere nettopp om temaet Ytringsfriheten  – hvor viktig denne er for vårt demokrati.  Men BA praktiserer den ikke selv.

Det aktuelle oppsettet mitt gjaldt i første rekke bergens-politikernes enorme sløsing med våre skattepenger – til vanvittige prosjekter i de helt store prisklassene, og følgelig bruk av midler som ikke finnes i bykassen. Noe gjelder en meningsløs utbygging av en bybane som nesten ingen vil ha til flere bydeler,- videre en sykkeltunnell som startet på 300 millioner men som nå er minst doblet i pris,- og bl.a. planer om en strand ved Store Lungegårdsvann til noe tilsvarende beløp – som også i løpet av planleggingstiden er doblet i pris – minst. Jeg spurte i mitt innlegg om hvordan disse politikerne – som bruker penger som ikke finnes – skjøtter sine egne husholdningsprosjekter. Det hadde vært ekstremt interessant å få svar på. Men det hører med til historien at det er Arbeiderpartiet som er hovedpartiet i dagens ungdoms-dominerte byråd (også kalt konfirmantgjengen uten politisk erfaring og uten erfaring fra arbeidslivet). Bergensavisen er som kjent en AP-avis, og man skal vær så god ikke kritisere dagens lokale AP-politikere og kanskje slik gjøre dem forlegen. Slik må jo denne saken oppfattes.

Men BA nekter også andre temaer å komme på trykk: Ikke kritiser landets innvandringspolitikk. Ikke kritiser Islam. Ikke kritiser homoparadene og andre av denne grupperingens fremstøt. Ikke skriv noe positivt om Israel. Som en del andre norske aviser er jo også BA en klart antisemittisk avis. Mange flere eksempler kunne listes opp.

Det Bergensavisen sårt trenger jo før jo bedre, er en ny redaktør og en mer voksen og moden debattansvarlig. Alt var langt bedre ved de 3 forgående redaktører og tidligere deskstab. Dagens nevnte personer er fullstendig ubrukelige, og skjøtter ikke sine oppgaver. Tvert imot, knebler de ytringsfriheten og sensurerer bort det som ikke faller dem i personlig smak! BA er blitt visse menneskers personlige avis, ser det ut til. BA averterer daglig med «Vi tar debatten» og «Send inn ditt debattinnlegg». Men de tar ingen debatt. De største debattspaltene består som regel av det man får kalle pjatt-innlegg fra ungdommer – temaer som aldri kan eller har skapt debatt. Til BAs orientering bør vel fortelles at debatt betyr diskusjon – altså mellom flere mennesker/lesere!

Dette innlegget kan gjerne, om ønskelig, sakses og trykkes i andre aviser rundt om i landet!

Wilfred Høsteland