Barn skremmes av «politisk korrekte»

Dagene etter USA-valget, står barn i folkeskolen frem i avisene og frykter krig – hvis de bodde i USA ville noen av dem flyttet til Canada. 

Bergen. Publisert 18.11.2016
Av Wilfred Høsteland
Illus.foto: Colourbox

M.a.o. – verden går visstnok snart under – Donald Trump blir USA’s neste president! Er det foreldrene eller skolen – eller begge deler – som skremmer vettet av ungene? Eller har også mediene en betydelig del av skylden? Det siste er nok også riktig.

Spar barna for idioti

Vi er nok svært mange som – når valget sto mellom to like upopulære kandidater – aller helst håpet på Hillary Clinton. Eller helst ingen av dem. Der er vel bred enighet om at valget av Trump betyr en del uvisshet – foreløpig. Det vi kanskje mest frykter er forholdet til USA’s allierte i NATO. Det vil også da si Norges sikkerhet med en mer og mer aggressiv nabo i øst.

Trump vil selvsagt ikke bli enerådende. Og han har nok vett nok til å moderere seg og å lytte til så vel rådgivere som andre. Så vi kan bare vente å se – håpe det beste – og det blir neppe så ille som visse foreldre og lærere prøver å innbille ungene. Trump starter nok ikke noen krig, slik unger er blitt innpodet ifølge noen aviser. Slikt idiotisk hysteri burde ungene bli spart for!

Et åpent spørsmål 

Da Ronald Reagan i sin tid var presidentkandidat og vant, var (selvsagt!) norske medier straks ute med forhånds-sverten. Tenk – en såkalt middelmådig skuespiller bli USA’s president – utrolig. Det var den typiske norske innstillingen fra venstredominerte medier. Nå vet alle at Reagan endte opp som en høyt aktet og godt likt president – også fra demokratene. Han står i dag i historien som en av de beste presidentene i etterkrigstiden. Kanskje dette også kan hende med Donald Trump? I så fall tror jeg likevel ikke at norske mer eller mindre røde medier innrømmer at de tok feil i sine spådommer. Det er ikke norske medier flest voksne nok til å gjøre.

Halvparten av USA’s stemmeberettigete befolkning har talt. En stor del av dem var av flere grunner frustrerte og skuffet – og lei av – politikerne i Washington D.C. Ikke minst den jevne middelklassen. Kanskje Donald Trump vil overraske positivt? Spørsmålet står enda åpent og vil gjøre det en god stund fremover.