Blå arroganse mot bøndene

Publisert 9.8.2018
Av Wilfred Høsteland
Foto: Colourbox 

Den norske regjering sier nei til en krisepakke til bøndene. Det betyr automatisk også nei til en stabil og trygg omsetning av landbruksprodukter til oss andre. Det betyr også – med stor sannsynlighet – at en rekke landbruk blir lagt ned, og at Norge blir mer og mer avhengig av import av selv de mest selvfølgelige matprodukter. Vi skal m.a.o. gjøres mer avhengig av EU – noe som jo er helt i tråd med Solberg-regjeringens ønsker og mål! Men hva kan man egentlig regne med når vi har en landbruksminister fra FrP? 

Vi har kort sagt en landbruksfiendtlig regjering – enda et stygt svart felt for den blå-blå regjeringen. Den svenske regjeringen kunngjorde i forrige uke at de vil gi en betydelig krisepakke til svenske bønder av samme grunn – ødelagte avlinger og fòrmangel for dyrene.  Det står det respekt av – de har forstått alvoret i situasjonen.

I følge dagsnyttsendingene 8. august, er det foreløpige tapet for bøndene totalt et sted mellom 6 og 7 milliarder kroner. Regjeringen ved Erna Solberg antyder at de kanskje (!) kan bistå med 1 milliard! Våre egne bønder og ringvirkningene til norsk matvareindustri er det tydeligvis ikke så nøye med – pengene hadde vel satt løsere hvis det dreide seg om bistand til landbruket i et fremmed land?

Vi kan med god grunn – høyst berettiget – trekke frem regjeringens ufattelige og meningsløse  store bevilgninger til all verdens annet for Norge unyttig: Fete beløp til kultur i Øst-Europa, – til terror-regimet i de såkalte palestinske områdene (som egentlig ikke finnes!) –  betydelige bevilgninger til islamistiske og brutale skoler i diverse land, etc. etc. – eksemplene på norsk milliard-sløseri til utlandet kunne fylle mangfoldige sider.

Hvis vi her i landet skal kunne opprettholde et godt og trygt landbruk, – hvilket er nødvendig for oss alle, – trenger vi en ny regjering som har evnen og viljen til å ta ansvar – en regjering som virkelig forstår problemene og som tar affære når krisetider oppstår. Vi kan regne med at vi kan få flere tørke-somre fremover – likeså flere søkkvåte somre som ødelegger like mye den andre veien – som f.eks. i fjor sommer.

Det er dessverre en stund til neste Stortingsvalg, men la oss ha i minne viktigheten av et solid og godt landbruk i Norge.  Det nytter ikke med Høyre og FrP ved makten!