Blir Nord Norge for dyr for staten å drifte?

Publisert 13.12.2019
Foto: Colourbox

Nu stiller jeg ett åpent spørsmål om Nord Norge. Det er spesielt 2 ting som får meg ril å undres. For noen år siden var det snakk om Nord Norge banen. Jeg ringte departementet i forbindelse med dette. Der fikk jeg til svar at mellom Fauske og Kirkenes bor det ikke mennesker? Etter det svaret spurte jeg meg, hva bor det der da? Det bodde da ikke mindre enn 500 000 sjeler der.

Nå har spørsmålet kommet opp igjen, ikke jernbanen denne gagen, men helsen til de som bor der. Huff da forgjengerne til dagens regjering har jo uttalt at det ikke bor mennesker der. Så var det vedrørende sykehus og transport med ambulanse vedrørende øyeblikkelig hjelp for folk noe som er en rett man har etter EMK. og da har dette også blitt en rett etter Grunnloven.

Politikerne har kjørt på dette og nedlagt det ene sykehuset etter det andre, eller nedlagt spesialavdelinger og sentralisert dette til store sentrale sykehus. Fødeavdelinger, hjerte og lunge spesial kompetanse. De kan f. eks. ikke ha dette både i Bodø og Tromsø. Får en eller annen hjerteinfarkt eller hjerneslag i Bodø området og kompetansen ligger i Tromsø og ikke noen slik kompetanse eksisterer i Bodø og Kirkenes Da er det langt til Tromsø fra Bodø og enda lenger fra Kirkenes og Mo i Rana eller Mosjøen. Her hjelper det ikke med ambulanse med bil. Det hjelper, uansett ikke hvor mye blå lys og sirener de bruker. Vegene er de samme dårlige. De er 100% avhengig av fly. Hva med Vesterålen. De vil være avhengig av ambulanse til flyplassen i Stokmarknes og ambulanse fly videre.

Det er jo derfor man har ambulanse fly tjeneste. En slik tjeneste skulle være staten og statens ansvar alene som skulle drifte, men neida, de legger disse tjenestene ut på anbud. Så er det ett Svensk selskap Babcock. Disse som skryter av at de er best. Når så disse etter kontrakt skulle overta tjenesten i Nord Norge og de klarer ikke å levere. De skyldte på pilotmangel, samt kortbanene i nord. Nå skylder de på teknisk svikt på flyene. Når de så vant anbudet, hadde de umiddelbart plikt på seg til å ansette piloter til skift vakttjeneste fra dag 1 de skulle overta, å sørge for at de hadde både pilotene og flyene fra dag 1 og at de hadde nok fly til å sette inn i tilfelle teknisk svikt. Når så de ikke hadde dette i orden, var det det samme som kontraktsbrudd og det måtte så få alvorlige konsekvenser for Babcock.

Disse må øyeblikkelig bli fratatt denne ambulansetjenesten og staten må overta med innleide fly. Blir det ett dødsfall som følge av at ambulanseflytjenesten har sviktet, er det klart drap begått av den Norske regjering og helseministeren som har ansvaret skulle da vært stilt for riksrett. Nei det er sant, regjeringene har jo uttalt til meg at det ikke bor folk nord for Fauske og Stortinget har uttalt, at de har i vertfall ikke noe ansvar.

Jeg lurer sterkt på om det ikke hadde blitt bedre for folket der nord om ikke Sovjet rett og slett hadde beholdt Nord Norge ned til Narvik etter at Tyskerne ble jaget i armene på britene ved Narvik? I så tilfelle ville Nord Norge hatt både jernbane og ett skikkelig helsetilbud i dag. Det er spesielt 4 ting Russerne ikke sparer på. Det er samferdsel, ambulansetjeneste, andre helsetilbud og å sørge for at de har ett forsvar som virker så avskrekkende, at ingen noen sinne vil prøve å angripe Russland.

Hans Bauge