EØS – en husmannskontrakt

Av Jan-Ove Fromreide
Demokratene i Norge/Hordaland
Foto: Sfm.no arkiv

Demokratene i Norge vil ut av EØS og Schengen avtalen. Vårt standpunkt blir i disse dager aktualisert ved at Regjeringen vil knytte seg til EUs energiunion. I likhet med Senterpartiet mener Demokratene i Norge at dette kan være i strid med Grunnloven, Vi mener man gir fra seg suverenitet og flytter makt fra politiske organ i Norge over til Acer. Dette er en suverenitetsavståelse som bør behandles etter Grunnloven. Nå skal jusekspertene til Regjeringen vurdere saken på nytt.

EØS-avtalen åpner også for et fritt arbeidsmarked i Europa, og fører til stor arbeidsinnvandring. Dette legger press på våre velferdsgoder, gjør det vanskeligere for norsk ungdom å fa arbeid, samt utfordrer helsevesen og øker presset på boliger. EØS betyr at norske lover blir vedtatt av ansiktsløse byråkrater i EU, ikke av våre folkevalgte. Dette er blitt en husmannskontrakt for Norge

Med Schengen avtalen mister vi vår nasjonale grensekontroll og gjør det lettere for kriminelle bander å komme unn i Norge. Asylsøkere kan heller ikke avvises på grensen. Demokratene i Norge krever at det norske folk får si sin mening om disse avtalende i en bindene folkeavstemning!