Er det mulig å kjøpe hverdagsprodukter uten at det fører til avfall?

Publisert 1.2.2021
Foto: Orkla
Kilde: Mynewsdesk

Ja, mener Orkla. Sammen med to andre aktører utvikler Orkla en tjeneste der forbrukerne kan kjøpe produkter uten emballasje. Prosjektet får nå støtte fra Handelens Miljøfond.

Plastavfall er en av vårestørste miljøutfordringer, og noe av det viktigste vi kan gjøre er å sørge for at plasten kommer inn i en sirkulær verdikjede, slik at den kan brukes på nytt og på nytt.

– Det haster å få på plass gode sirkulære løsninger! Viljen er stor, men dette er såpass nytt, så her trenger vi hjelp av flere. Derfor er vi glad for å ha fått støtte til dette prosjektet der vi sammen med innovasjonsbyråene Bakken & Bæck og Æra skal forsøke å løse miljøutfordringene knyttet til éngangsemballasje, sier Bård Bringsrud Svensen i Orkla.

Gjennom samarbeidsprosjektet «Essentials» skal de tre aktørene utvikle en ombruksløsning som sørger for at folk får hverdagsproduktene de bruker daglig enkelt og trygt levert på døra i en gjenbrukbar og holdbar emballasje. Prosjektet får støtte fra Handelens Miljøfond.

– Om ti år tror jeg vi vil synes det var rart at vi brukte og kastet en 30 grams plastflaske hver gang vi skulle ha litt mer såpe. Vi må bort fra engangsprodukter, og Orklas Essentials-tjeneste er et skritt i riktig retning. Handelens Miljøfond er glad for å støtte et selskap som går foran. Slik nytenking trengs fra alle selskaper og for tusener av engangsprodukter. For hvert tonn med plast vi ikke bruker, kutter vi CO2-utslipp med minst 2,5 tonn, for ikke å snakke om forsøplingen vi unngår, sier Rasmus Hansson, daglig leder i Handelens Miljøfond.

Tjenesten vil gjøre ombruk av emballasje enkelt i hverdagen og dermed skape et reelt alternativ til dagens avhengighet av kortlivet emballasjeplast. Essentials er en sirkulær tjeneste for enhver husholdning og sørger for trygg levering av hverdagsprodukter – helt uten avfall.

– Vi vet folk ønsker å ta bærekraftige valg, men det mangler fortsatt gode tjenester og systemer for å kunne gjøre det. Vår ambisjon med Essentials er å utvikle en helt ny tjeneste og system for sirkularitet i hverdagsprodukter. Støtten fra Handelens Miljøfond er en sterk bekreftelse på viktigheten av å finne gode fremtidsrettede løsninger for folk flest, sier Øystein Hagen, CEO i Æra Strategic Innovation.

Plastavfall den viktigste miljøutfordringen
En fersk undersøkelse Ipsos har gjennomført på vegne av Orkla viser at seks av ti nordmenn anser plast i havet som den største miljøutfordringen. Resirkulering er svært viktig for mange, og 67 prosent mener det er viktig for kjøpsbeslutning. Undersøkelsen viser også at én av to forbrukere foretrekker å kjøpe produkter som de vet har lavere klimapåvirkning.

– Vi vil gjøre det enklere å ta bærekraftige valg og tror vi må gjøre ting annerledes fremover. Men skal vi lykkes, er det helt avgjørende at vi samarbeider og finner løsninger i fellesskap! Det åpner opp for helt nye muligheter, slik vi nå ser i dette samarbeidet, sier Bringsrud Svensen. – Prosjektet er i en tidlig utforskende fase der både selve ombruksemballasjen og hele logistikken rundt bestilling og hjemkjøring designes og testes ut. Går alt etter planen frem mot sommeren, vil systemet rulles gradvis ut i løpet av høsten, avslutter han.

Orkla er en ledende leverandør av merkevarer til dagligvarehandel, storhusholdning, faghandel, apotek og bakerimarkedet. Norden, Baltikum og utvalgte land i Sentral-Europa er våre hovedmarkeder. I tillegg har vi sterke posisjoner innenfor utvalgte produktgrupper i India.

Vår merkevarevirksomhet består av forretningsområdene Orkla Foods, Orkla Confectionery & Snacks, Orkla Care og Orkla Food Ingredients. Vi har i tillegg virksomhet som er organisert under forretningsområdet Orkla Investments, som består av investeringen i Jotun (42,6 % eierandel), i tillegg til Hydro Power og finansielle eiendeler.