Fra Ellinors penn!

Molde. Publisert 25.2.2017

Av Ellinor Nerbø
Foto: Colourbox

Diktatur og tvang i Nord-Norge

Nå vil jeg rette en pepperkvern til Jan Tore Sanner.  Har han noen gang kjørt strekningen fra Trøndelagsgrensen og til Kirkenes eller Honningsvåg?? Bare fra Mosjøen til Innhavet langs E6 så tar det åtte timer i bil uten stopp.  Det er like langt som fra Trondheim til  Mosjøen, også uten stopp.Skal man videre til Tromsø tar det ytterligere seksten timer til, og enda har man bare kommet halvveis til målet om det skulle være Nordkapp. Altså selv om Nord-regionen skulle deles i to så vil dette skape problemer. Her har nok Sanner &co sannsynligvis tatt en helflaske tran for mye… Eller har de helt andre planer for «Nordkalotten på Norsk side»?

Fattigdommen i Norge øker

Mye av skylden for dette er nok styresettene i de landene dette gjelder for. I Nigeria så har vi terrororganisasjonen Boko Haram, og mye av tilstrømningen til slike har med islamsk tro å gjøre. Barna er de som også vil lide i dette. Hva gjør verdenssamfunnet med dette?  Jo man lukker øynene, og vil helst ikke vite at det er så galt som det er. Sultkatastrofer har vi hatt før og dette vil vi nok alltid få se. Mye av dette er årsak til at svært mange tar beina fatt i håp om å finne steder der man kan finne mat. Desperate mennesker på flukt tyr også til ulovligheter dit de kommer og mye gjør de med sin tro i hodet i den tro at dette gir dem hjelp på en eller annen måte.  Men dette blir også et problem dit de kommer. De tror at når de kommer til et land som skal være et rikt land så er det bare å høste. Slik  skal det ikke være. Hjelp i nærområdene hadde hatt en bedre virkning. Hjelpearbeidere av ymse slag også «barnehjelp» hadde vert mer å foretrukket. Det er nok mange med «påstått barne- faglig kompetanse» som heller kunne dratt dit for å hjelpe vil jeg mene..hm…så kanskje barn hadde fått det bitte litt bedre.. Eller???

Rydding av avfall langs kysten

Før i gamle dager så fikk skolebarna fri for å rydde strander og langs veier når våren kom. Nå har noen kloke sjeler funnet på at etter «hval-skandalen» på Sotra at man skal ta våre strender fatt. Helt riktig, og et godt tiltak. At organisasjoner og foreninger nå får penger for slike tiltak er også flott. Velforeninger kan tjene på dette som igjen kan komme nærmiljøer til gode. En helg i måneden kan gjøre mye for å rydde opp i forsøplingen langs våre strender. Vi har en svært lang kyststripe så her kan det bli kroner i foreningskassen om man tar i et tak, og melder seg på for «friskuser» som kanskje også lærer noe av dette. Skoleklasser som har planer om klasseturer hadde også vert et alternativ all den tid de skal kunne leie seg den bussen de trenger for å finansiere bussleien?? Dette ble bare en tanke..

Mas om alt mulig

Noen låneinstitusjoner  har nå tatt i bruk e-post for å tilby mulige kunder å ta opp lån. Før fikk man slike forespørsler i brevs form, og når man ikke fikk svar på slike henvendelser, så har man funnet på å bruke e-post. Det går nesten ikke en dag uten at man finner slike henvendelser. Dette gjelder også salgsannonser av flere slag, men her gjelder det å holde tungen rett i munnen og ignorere disse. Vil de da gå lei og forstå at dette er for de fleste u-ønsket post?? Om man kunne trenge et lån så er det mulig å gå i «sin egen bank» å spørre om lån, så enkelt er det når det er en nødvendighet. Men de skal vel tjene noen ekstra kroner de som sitter der for å skrive e-poster, men jeg anbefaler å ignorere slike henvendelser, for jeg tenker som så at «vet man seriøsiteten» til henvendelsen?? Vær oppmerksom, det kan være lurt.