Fra Ellinors sylskarpe penn

Publisert 4.4.2022
Foto: Colourbox

Støre må ikke være naiv

I mine øyne har Støre ikke bare solbriller på når han leser, men det ser også ut for at han har skylapper på i tillegg! Å behandle russere med «verdighet» slik man kan tolke Støre er som å tro på at julenissen kommer på St Hansaften i stedet for på julaften (når det ser ut for at Støre tror på julenissen)! Hva er det i hodet på denne kroppen når han VET at russere har bombet barnehager og sykehus og dreper sivile på den måten de har gjort (og fortsatt gjør), da ser jeg en russervennlig norsk statsleder som ikke virker å være styringsdyktig nok!

En times taletid for og mot en despot er altfor lite, men i «Støres verden» ser det ut for å ha vært tjue minutter for lenge?? Man må vite hva Putin tenker underveis i en «samtale», og man bør da kunne lese denne despoten ditt hen at man skjønner at slike er det ikke diskuterbart å ta så stor taletid med. Nå har Støre vist at han slettes ikke er så styringsdyktig som noen trodde. Heller en meget svak leder for Norge. Vi skal være svært så årvåkne for hva russiske styresmakter har for seg også i våre nære områder, og vi bør/må styrke oss kraftig på alle områder. Vi kan ikke være så naive at vi tror at vi har en «snill nabo» i øst!! Ikke vær naiv da Støre!

Erna, har du våknet?

Det måtte en krig til i Europa for å få tidligere statsminister Erna Solberg til å våkne fra dvalen hun befant seg i da hun var statsminister. Nå mener hun at man aldri mer må stole på Putin. Tenk så rett hun har i det, dette burde hun sett lenge før! Hun fikk sikkert noen advarsler hun ikke tok høytidelige nok, men nå ser hun vel resultatet.  Georgiakrigen sa også sitt og enda da som politiker så hun ikke farene ved Putins maktgrep! Hun satt vel med Pokemonspillet i stortingssalens stol enn at hun tok meldinger på alvor.

Nå må Norge se til å stenge ute alt som er russisk all den tid Putin er over marken og i live? Men jeg tror nok at systemet der borte er så sterkt i folket at det skal noe til for å snu det som var i ferd med å skje til det bedre. Nå har de makten nok til å bruke korn som pressmiddel i krigføring, det er bare å ødelegge for produksjonen og vips så er folk uten mel av flere slag. Dette går ut over de yngre som ikke kan dette med matproduksjon og DA er man på ville veier. Man får da matmangel, noe man har tatt for gitt.

NÅ er ikke dette noen selvfølge lenger. Ser du den Erna? NÅ behøver du å legge litt om på politikken i Høyre og lære de yngre at ikke alt er noen selvfølge mer. Nå som det ser ut for at Erna Solberg har våknet fra en tornerosesøvn i politikken, så ser man nå at hun mener at nå trengs det andre måter å tenke politikk på, også i Høyre, tenk det!! Kanskje globalismen ikke er slik de tror den er, og at man må se egne landsborgere og sette NORGE først? Gjøre mer hjemme før man ser utenfor våre grenser på mange måter? Norsk landbruk bør bygges opp i stedet for å nedbygges slik det har skjedd de siste tretti åra – minst!

Furtne russiske ledere

Stakkars  Russland, fattigmannstrøsten er ikke til å føle på ser jeg? Nå skal folk fra land dem ikke liker bli svartelistet i reisevirksomheter. Her ser man hvor furtne de er! Altså som svar på at de er sanksjonert på mange plan, så skal de prøve å reise bust ved at turismen dit skal sanksjoneres. Da bør de vel heller ikke komme hit selv i store krigsskip, kamuflerte som luksuscruisere?? Vi bør heller jage dem dit pepperen gror, boikotte så langt det lar seg gjøre for å vise at slik opptreden finner ikke vi oss i heller! At Lavrov furter som en femåring viser vel hva som er mellom øra hans! Altså et tomrom med bitte litt sagmugg!

Ellinor Nerbø