Fradraget som politikere og den fjerde statsmakt «ikke våger» å åpne munnen om!

Publisert 17.4.2023
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Samfunnsmagasinet synes så langt å være det eneste mediet i Norge som fortsatt setter fokus på nødvendigheten av å øke fradraget for renter, og særlig gjeldende renter på boliglån.

Helt stille i den fjerde statsmakt

Vi finner det meget merkelig at flere av våre største riksmedier, «ikke åpner munnen sin» om viktigheten som dette fradraget har for flere hundre tusen innbyggere i Kongeriket Norge. Følgende medier er gjennomgått det siste halve året, og ingen av de nevnte har skrevet et eneste ord om behovet for økt rentefradrag.

Aftenposten
VG
Dagbladet
NRK
TV2

Hele tre ganger siden våren 2022 har sfm.no skrevet om denne saken:

https://sfm.no/vil-rentefradraget-bli-okt/
https://sfm.no/ingen-snakker-om-rentefradraget/
https://sfm.no/torr-ikke-a-nevne-rentefradraget-med-et-eneste-ord/

Helt tyst i det politiske Norge

Vi ønsket samtidig å sjekke ytringer og politiske meninger om rentefradraget hos alle partiene som er representert på Stortinget.

Her er resultatet av våre søk:

Arbeiderpartiet: Ikke et eneste ord om rentefradrag på deres hjemmeside.
Fremskrittspartiet: Ikke et eneste ord om rentefradrag på deres hjemmeside.
Høyre: Ikke et eneste ord om rentefradrag på deres hjemmeside.
Venstre: Ikke et eneste ord om rentefradrag på deres hjemmeside.
KrF: Ikke et eneste ord om rentefradrag på deres hjemmeside.
SP: Ikke et eneste ord om rentefradrag på deres hjemmeside.
SV: Ikke et eneste ord om rentefradrag på deres hjemmeside.
MDG: Vil fjerne fradrag for renter på boliglån.

Historien gjentar seg

Samfunnsmagasinets søk og resultat må kunne sies å være direkte nedslående. Det er for oss helt ubegripelig at ikke engang våre stortingspolitikere bryr seg om en slik viktig sak, og særlig med tanke på Norges Banks iver etter å øke rentene ytterligere.

De låntakere som i vinter fikk nedsatt sine boligrenter hos sine respektive bankforbindelser, får nok en gang en kortvarig glede. Nå setter bankene igjen opp rentene med virkning fra mai måned, og det i forkant av lønns- og pensjonsoppgjøret for året 2023. Tilleggene som måtte komme er for lengst spist opp av rente- og prisøkninger.

Så mye for den hevdede økte kjøpekraften. Historien gjentar seg – nok en gang, og tverrpolitisk, slik vi ser det. Og slik er det å bo i et av «verdens beste land».

Redaksjonen i sfm.no.