Et komplett kontantløst samfunn er en meget farlig vei å gå!

Molde. Publisert 8.1.2017

Av Ellinor Nerbø
Illus.foto: Colourbox

Om få år så er planen at Norge skal være det første landet som ikke skal ha kontanter i omløp. I følge Sigve Bolstad i politiforbundet er dette ønskelig av hensyn til «svart økonomi». Mener han med det å mene at de som har penger i form av kontanter blir å regne som kriminelle om man har sedler i lommen?

Svart økonomi er ikke årsaken til dette slik noen later til å tro. Folk som har noen hobbyer man kan tjene en lovlig sum på, får med dette kanskje et problem om man ved sin hobby sparer til innkjøp av nødvendigheter man ønsker å kjøpe. Å tjene penger innenfor loven behøver ikke å settes på en bankkonto, det er faktisk lov å oppbevare disse på andre måter uten at det har noe i kriminalitetens verden å gjøre.

La oss tenke at mennesker ønsker å oppgradere en bolig i mindre grad og etter som det passer, og sparer i hjemme-lommeboken for så å la en venn eller bekjent hjelpe en til oppdrag av laber art som man ikke klarer selv, og dette blir som dugnad å regne. Skal dette da regnes som svart økonomi? Hvor er det da blitt av dugnadsånden blant folk? Svart arbeid er først når man ansetter firmaer til oppdrag og betaler under bordet, og disse tar nesten samme sum som om man tok jobben hvitt, for derved å ikke regne pålagte utgifter tilhørende den jobben som er gjort.

For det andre vil dette gå ut over foreninger, eks. små julemarkeder hvor folk kan ha noe å selge, og andre mindre «formål» som med dette undergraves og vil bortfalle, som følge av ikke lengre å kunne motta kontanter. Altså er dette et forsøk på å overvåke alle sin økonomi på det strengeste, og jeg lurer på om dette kan bryte med menneskerettskonvensjonen? Man kan ikke opptre som om man tenker at alle i dette landet er en «Gjermund Cappelen»?  Hva om man hjemme har en safe i hus, er dette også en tvilsomt eller «straffbart»?

Det er jo mye man kan bruke en safe til? Eks, dokumenter man ikke vil skal flyte rundt i skuffer og skap, men samtidig et pengeskrin til personlig sparing ut over det man setter inn i bank? Fullt ut lovlig spør du meg? Etter min mening er ikke «privat sparing» straffbart enn så lenge. Ingen kan tvinge noen til å spare alt i banken. Innbrudd i hjemmet er jo en teori mange tenker i denne sammenhengen og hvor man anbefaler å bruke banken til spareformål, men staten har ingen påleggsmyndighet for å pålegge alle å bruke banken til ett og alt, det er og blir en privat sak!

Redaktørens merknad: Et komplett kontantløst samfunn er en meget farlig vei å gå. At Høyre ønsker totalovervåkning av alle mennesker, forteller at partiet er mer stalinistisk enn noe annet norsk politisk parti noen gang har vært. Høyre overgår til og med NKP og SV. Red.