Ikke lenger våre tjenere men…

Publisert 11.3.2018

Av Wilfred Høsteland
Foto: Sfm.no

Er de hypnotisert? Det har som regel vært Høyre som har gått i spissen for å gi bort vårt land bit for bit til EU, for slik å presse gjennom et endelig medlemskap. Nå har Arbeiderpartiet hengt seg på galskapen. Jeg sikter til neste trinn av arvesølvet vårt som nå skal administreres av EU – altså fra en union som vi ikke er medlem av! I følge nyhetene 11. mars kan det gå mot flertall for en energiavtale med EUs energibyrå ACER. 

Landssviket tar sannelig om seg! Vi kan bare lure på hva som blir det neste som skal overlates til EU?  Det er – selvsagt – Høyre ved Tina Bru som leder arbeidet med å sikre et flertall for å gi bort vår energimyndighet til EU. Arbeiderpartiet ved bl.a. Espen Barth Eide sier at han er optimist – det er gode forhandlinger! Slik kan man selvsagt uttale seg når man er politisk bevisstløs og mangler nasjonalfølelse! Jonas Gahr Støre – tidligere Høyre-mann (!) – advarer om at et norsk nei kan føre til at unionen svarer med å straffe norsk eksportindustri. 97 AP-ordførere sier et klart nei til avtalen – det burde veie svært tungt, men når man er politisk hypnotisert blir vel disse ordførernes advarsel neglisjert. Nå er altså Høyre og Arbeiderpartiet alliert – sammen med FrP og Venstre. Litt av en allianse!

Norge har hatt en svært lei tendens til å godta et utall EØS-direktiver – våre politikere kryper for EØS og EU – på samme måte som de gjør overfor Schengen-avtalen som er blitt en gigantisk ulykke for landet vårt! Norge er en stormakt innen olje, gass, vannkraft og fiskeri, og bør også etter hvert vise standhaftighet og selvstendighet overfor både EØS, EU og Schengen. Med den makt Norge egentlig har ut fra de fire nevnte resurser, må også norske politikere ta ansvar og sette foten ned og stille motkrav – og våge å si NEI! Norge er mer og mer blitt en lydig marionett for EU/EØS, og bukker dypt for vår nye hovedstad Brussel i alle sammenhenger. Ja for Norges hovedstad kan da umulig lenger være Oslo når det er Brussel som overtar mer og mer myndigheten over Norge?

Når det gjelder råderetten over vannkraften må politikerne nå behandle saken etter Grunnlovens § 115 om suverenitetsavståelse – noe flere og flere har tatt til orde for. Men Grunnloven har de siste årtiene blitt mindre og mindre verd for rikspolitikerne – spesielt fra partiet Høyre. Og nå følger altså AP med – Grunnloven kan bare overses – den betyr visstnok ikke noe mer. Slikt kalles med rette landssvik! Dem som fortsatt har respekt for Grunnloven og Norges status som en fri og selvstendig stat – noe jeg vil tro de fleste tro alt har – må nå vende disse sviker-partiene ryggen. Det har gjennom tidene vært en selvfølgelig tradisjon at nasjoner som har vært medlem av en union først av alt ønsket seg ut av et slikt åk. Det gjorde også Norge i sin tid. For Høyre og AP ser det ut til å være stikk motsatt – her ønsker man å avgi mer og mer av vår suverenitet til en union som vi trinn for trinn lures inn i gjennom bakdøren – trass i et overveldende flertall blant folket MOT EU! Er slike politikere egentlig folkevalgt? Svaret er vel nei – de går mot folkeviljen på flere og flere områder! Velgernes mening og ønsker teller mindre og mindre. Politikerne er ikke lenger våre tjenere men våre svikere!