MDG og FN tar skammelig feil

Publisert 1.9.2021
Foto:

Ja nå nærmer valget seg. Jeg vill sterkt opp mane folk til å gjøre bruk av stemmeretten. Her var det flere ting som fanget min interesse på siste partileder debatt. Moxnes kom med en interessent redegjørelse for å spare klimaet med utslipp.

Norge er et langstrakt land, der politikerne totalt har glemt at vi har ett langstrakt område i nord, Nord Norge, som strekker seg fra Trøndelag i sør og grenser til Russland i Nord/Øst. Der har man ikke annet enn buss forbindelse, privatbilisme eller fly. Så er Turid Melbye så frekk og gå for denne flysete avgiften, når Nord Norge ikke har andre alternativer.

Moxnes kom med at man burde bygge ut jernbanen i nord. Det er det smarteste jeg noen gang har hørt en politiker si. Vel Støre har ymtet frempå at de har på Stortinget at banen skal bygges, men det har de sagt før, men der ender det med vurderinger og ikke noe mer.

For mer enn 30 år siden har jeg uttalt at Nordlandsbanen må opprustes til Høyhastighets strekning med dobbeltspor. Så må jernbanen føres videre nordover også med dobbelt spor som høyhastighet. Dette for å utkonkurrere flyene. Dette vil også utkonkurrere trailertrafikken med å sende gods på jernbanen. Hadde de satt i gang dette, da jeg skrev om dette første gang, hadde de vært ferdige nå. Denne statsminister Erna Solberg er så ivrig å kjøpe seg good will ute i verden, at hun glemmer at hun er statsminister for Norge og skal tilrettelegge for ting som gagner folket best mulig. Jeg vil minne om Grunnlovens § 49. Denne paragraf sier klart at Norge er ett folkedemokrati. Bruk stemmeretten.

Så vil jeg avslutningsvis ta litt av dette klimahysteriet. Det var klimaforandringer lenge før menneskene gjorde sitt inntog på jorden. Det er sol, måne og jordens kjerne som avgjør klimaet på jorden, ikke disse CO2 utslippene. Både MDG og andre partier som bråker om dette tar så skammelig feil. Det samme gjør FN. FN må komme frem med beviser på sine påstander. Så må de forklare hvorfor jorden forandret klima hele tiden, lenge før menneskene kom. Mine damer og herrer, prøv å tenke litt selv, før dere lar fanatikerne drive dere i feil retning.

Hans Bauge 
Samfunnskritiker