Mobiltelefoner og hygiene

Publisert 7.2.2018

Av Terje Haugom
Illus.foto: Colourbox

På treningssentrene har observante personer fortalt ledelsen om forhold i garderobene som ikke er helt bra. Og det er all grunn til å tro at liknende forhold gjør seg gjeldende i gymgarderober ved både ungdomsskoler og vgs: Etter endt økt på trening og/eller gymtime kler svette-stinkende ungdommer på seg UTEN å dusje! På spørsmål fra vantro voksne om hvorfor, svarer de unge at «de kan jo ikke ha mobilene med i dusjen, og da får de ikke fulgt med på hva som skjer…Og DET vil jo være katastrofe…»

På skolene kan lærerne lett få slutt på uvesenet, gjennom regler, påbud, forbud og sanksjoner. På treningssentre kan to av de ansatte ha vakt i garderobene, og minne de unge atleter om hva som hører obligatorisk med etter endt økt! Det kan også innføres et dusje-påbud i medlemskapet, som de evt. mister ved unnasluntring! Verden går ikke under fordi om jyplingene har nesa borte fra avguden sin i 5 minutter! Hygiene, egen og – ikke minst – andres velvære er viktigere!