Når vold og tvang spiller hovedrollen

Publisert 6.5.2019
Foto: Colourbox

Kommer det noen gang er oppgjør med islam? Politikere i Norge vegrer seg for å uttale hva de mener om islam. Dette gjelder også i FrP.  Mange kaller islam for fredens religion. Vel, la oss se litt på dette. Å påstå at det ikke er tvang i islam, faller jo på sin egen urimelighet. Muhammed og islams historie og fremvekst helt til denne dag, viser en historikk der vold og tvang av mest brutale slag spiller hovedrollen.

Koranen bebuder at man skal bekjempe og drepe alle ”vantro” og hedninger inntil dommens dag. Når det så henvises til fredsvers i Koranen, blir dette villedende. Her må vi huske på Koranens ordning. Denne innebærer at Medina (sverdversene) regnes som korreksjoner/overstyringer til Mekka (fredsversene) fordi sverdversene er av nyere dato. Dette kalles nasikhprinsippet, og er begrunnet i sure 106 i Koranen.

Man blir kjent med dette prinsipp hvis man leser Mark Gabriels bøker. Gabriel har selv muslimsk bakgrunn og professorgrad på islamsk historie ved Al Azhar. Da han begynte å stille spørsmål ved motsetningene i Koranen ble han øyeblikkelig fengslet og torturert. Etter løslatelse måtte han flykte til vesten.

Det er forståelig at muslimer tar i forsvar sin profet og hellige bok, fordi vi mennesker er skapt slik at vi lett kommer i en forsvarsposisjon når noe av vår identitet utfordres. Det er derimot ikke forståelig at norske politikere viser en slik redsel for temaet. Vår norske 1000 årige kulturarv er i ferd med å smuldre bort av prinsippløse politikere.

Jan-Ove Fromreide
Samfunnsdebattant Askøy