NEI til diskriminering!

Publisert 5.2.2024
Foto: Colourbox

Nei, det blir ikke forbudt å selge biler som går på diesel eller bensin. Men for å tvinge dem/oss som velger ny fossilbil, vil regjeringen skru opp avgiftene på nettopp disse bilene. Mer og mer, til bilkjøperen omsider tvinges til å velge elbil. Hvis ikke dette er en lapskaus av diskriminering og tvang overfor egne, norske borgere, så vet ikke jeg.

Likestillings- og diskrimineringsloven av 2018 bør anvendes her. Skal en stor del av Norges befolkning tvinges til å kjøpe noe som absolutt føles feil for dem, ved å øke avgiftene så mye at de ikke lenger får mulighet til å følge egne behov og ønsker? Vil politikerne synke så dypt?

Dersom bileiere og bilkjøpere blir forskjellsbehandlet slik, er befolkningen i sin fulle rett i å anmelde regjering og Staten for et bevisst brudd på loven. Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg bør absolutt bli engasjert i en slik sak. En bil – uansett type framdrift – er en handelsvare som er nødvendig for at det norske folk skal kunne leve, bo og arbeide i landet Norge. Og kjøpspris og evt. avgifter må være som i vestlige land vi kan sammenligne oss med. Og likt for alle! Uansett framdriftstype!

Vinteren har så langt vist tydelig hva som holder lengst – fossilt drivstoff, eller batteri-kapasiteten? La folk få velge selv! Og det å innføre «dieselfrie soner» i byer som Oslo og Bergen, er også en form for diskriminering. Folk med dieselbil har også gjøremål i byen. Skal de stenges ute?

Moderne diesel-motorer forurenser mye mindre enn før, og nye generasjoner motorer er på vei til markedet. Og elbiler sender bevist mer svevestøv til værs pga. tungvekten. Nå må hetsen mot bensin- og dieselbiler slutte, og for den saks skyld all elbil-propagandaen også! Nok er nok! Toyota-sjefen sier så korrekt: Max. 30% av bilparken i verden kan være hel-elektrisk! Noe annet vil være praktisk umulig!

Terje Haugom, samfunnsdebattant.