Et Norge uten kontanter krenker din personlige frihet!

Halden 11.7.2016

Av Jan Hansen, frilansjournalist (NJ Senior)
Illusfoto: JH Media

Finansnæringene i flere europeiske land (Norge inkludert), jobber for tiden febrilsk for å få innført forbud mot bruk av kontanter i hele Europa. Man bruker stadig unnskyldningen at det er viktig å beskytte seg mot bl.a. ran. Samtidig snakker den samme næringen ikke om alle ran som banker (også norske), vitterlig har begått overfor sine kunder, i tillegg til ren svindel og bedrag i aksje- og sparesammenheng – med politisk velsignelse – i noen tilfeller.

Krenker privatlivet

Alle bedrifter og næringsdrivende må selv få bestemme om de vil ta imot både kort og kontanter når de selger sine varer og tjenester. At bankene vil tvinge enhver til å bare bruke kort har kun en årsak: Bankene vil tjene mest mulig gjennom kortgebyrer. Bankene er bare interessert i inntekter. Alle utgifter skal kundene (skattebetalerne) betale enten de vil eller ei.

Et Norge uten kontanter krenker uten tvil den personlige friheten, og gir myndigheter og banker – i et allerede sterkt overvåket samfunn, enda mer innsyn i folks privatliv. På flere norske jernbanestasjoner må man nå bruke bankkort for å komme inn på toalettet. Altså vet myndighetene også om når du gjorde ditt fornødne. Helt absurd spør dere oss i sfm.no.

Det er jo også et stort paradoks at særlig høyresiden (kapitalen), som svært ofte drar opp kortet om stalinisme og kommunisme overfor andre, selv er blant verstingene når det gjelder overvåkning i egne samfunn, samtidig som de gjør foretninger med kommunistland som Kina, i dag et land med en meget sterk kapitalistisk økonomi.

– Må vurderes grundig

I nettavisen E24 8.7.2016, sier også statssekretær Pål Bjørnestad (Frp) følgende: «Et påbud om å ta imot elektroniske betalinger er interessant, men reiser mange prinsipielle og praktiske problemstillinger som må vurderes grundig». Bjørnestad sender altså her ut et klart signal om å ikke foreta seg handlinger, som kan få uante konsekvenser både for næringslivet og for dem næringslivet er avhengig av – kundene. For uten salg av varer og tjenester, ingen inntekt.

Vi har også gjentatte ganger fått erfare at nettbanker helt slutter å fungere. Dataangrep fra meget velutrustede kriminelle fra hele kloden, er ikke bare en fare for vanlige bankkunder men også for bank- og finansnæringen, dvs. om man da ikke sikrer seg godt nok. I butikker kan også terminaler slutte å fungere ved lengre strømbrudd. Da er det greit å ha litt kontanter ved siden av.

Forestill deg også følgende: Du står på en bensinstasjon på vei til ferie eller jobb. Tanken er fylt helt opp og du skal betale, men terminalen er nede. Du har heller ikke en eneste krone eller annen valutasort i kontanter på deg, og da blir jo spørsmålet følgende: Hva gjør du selv og hva gjør eieren av bensinstasjonen? Tror ikke du får kjøre videre uten å ha betalt? I hvert fall ikke dersom dette skjer i et annet land. Det må altså være tillatt for finansnæringer å bruke de små grå av og til.