Nye barnevernsbarn trenger erstatning

Publisert 15.3.2024
Foto: Privat

Denne reportasjen sto i Adresseavisen i april 2004. 20 år er gått:

https://www.adressa.no/nyheter/trondheim/i/G330vQ/vil-granske-barnehjem-i-trondheim?fbclid=IwAR3BSL8XAMCwGEoGUbz2u2EENc9Mr3oGcpOiksPyczKjIq6Wd5PDNtpR-ls

Jeg er ikke sikker på at man har lært nok av den behandlingen barnehjemsbarna fikk frem til 1980. Erstatningen ble utvidet etter forslag fra meg til å gjelde også før krigen. Jeg er glad for at utrolig mange fikk utbetalt store summer fra Trondheim kommune samt fikk en beklagelse fra ledelsen i kommunen.

Jeg er sikker på at svært mange nye barnehjemsbarn fortjener en oppreisning og beklagelse for den behandling de er utsatt for i perioden etter 1980. Alt er langt fra bra. Tiden er inne for å løfte dette spørsmålet på nytt opp i bystyret hvor man gransker situasjonen for barnehjemsbarna etter 1980.

Svein Otto Nilsen
Pensjonistpartiet