Ondet må tas ved roten!

Halden. Publisert 23.3.2017

Av Thorbjørn Andersen
Ilusfoto: Colourbox

Påstanden fremsettes, etter nok en gang å ha lest artikkelen; ”Den beste nordmann er den beste europeer ” av Johan I. Holm. (Dagen, 13.12.2012). Et viktig bidrag til folkeopplysning fra hans side. Hvor mange tenkte imidlertid over innholdet i artikkelen, den gang? Nå i ettertid kommer kanskje refleksjonene? I tilfelle – så er det på tide. Innholdet dreide seg om forholdet Norge og EU – dette satt inn i et historisk perspektiv. Dermed bør alvoret i dagens situasjon være innlysende.

Neste trinn i det politiske narrespillet, er å manipulere menneskene helt inn i det totalitære, Globale systemet. Føles det innbydende og betryggende ut for frihetselskende mennesker? Neppe. Undertegnede er på ingen måte tilhenger av tvang. Men artikkelen til Johan I. Holm foreslår jeg blir opplest av presidenten i Stortinget – med samtlige representanter beordret til stede i salen! Dessuten, at disse lytter nøye etter. Meget nøye! Da må vel mange representanter begripe hva de har vært med på – bevisst eller ubevisst. Fremmøtte borgere– som har valgt disse – angrer de, nå?

Nevnte artikkel har til slutt et avsnitt som jeg siterer i sin helhet – ord som absolutt bør være tankevekkende for også andre borgere i dagens Norge:

Den senere tids utvikling i Europa viser med uhyggelig klarhet at den europeiske union ikke har sine røtter i det demokratiske Hellas, men i det byråkratiske overnasjonale diktatur i Rom. Folkestyre og menneskerettigheter kunne bare utvikles på nasjonalstatens grunn. Dagens Europa preges av avnasjonalisering og stadig mer sentralisering av makten i Brussel. Gode naboer holder grensene (gjerdene) i orden, sa bøndene i gamle Norge”.

Kloke ord – også i dag– etter min mening. Ondet er selvsagt selve systemet, som vi alle nå er blitt manipulert inn i av politikere og byråkrater. (Riktig nok i demokratiets navn). Men et virkelig demokrati er det ikke snakk om! Hva må derfor gjøres? Fornuftige og demokratiske forslag er det sikkert flere som ser frem til, og forventer.