Parisavtalen veldig ensporet!

Publisert 19.1.2017

Av Terje Haugom. Politisk kommentator for Moderatene (MOD)
Foto: Colourbox

Når statsminister Solberg viser til klima-avtalen i Paris, og sier den vil endre Norge i tiden som kommer, – med langt tøffere tiltak -, er det all grunn til å trekke hele avtalen i tvil. Premissene for avtalen bygger KUN på menneske-skapte årsaker til klima-endringene, og da i form av utslipp i luft og sjø, CO2, NOX, tungmetaller, gift, gasser m.m. Tungindustrien, kullkraftverk og forbrennings-motorene er hoved-synderne.

Isen i polarområdene smelter, likeså breene, varme havstrømmer endrer kurs, temperaturen på kloden og i havet stiger, likeså havnivået, osv.

Det virker som om vitenskapen om Jordens geologiske utvikling gjennom milliarder av år er fullstendig utelatt i den ensporete klima-debatten! Opplyste mennesker – som har hatt dyktige lærere – vet at klodens historie har vekslet mellom varme og kalde perioder, hvor våre kontinenter har opplevd så vel istid som tropisk regnskog. Livet på Jorden har endret seg i takt med naturens gang. Og Skaperen – eller opphavet til «The Big Bang» – har ordnet det hele slik, at naturen på kloden – og atmosfæren – reparerer seg selv. Slik er det bare!

Drivhuseffekten har gjestet kloden flere ganger, og lenge før de første mennesker kom til. I tordenvær har vi f.eks. stor nytte av hver utladning. Da skapes nytt ozon, og gassen reparerer evt. huller i ozonlaget som beskytter oss mot solens farlige ultra-fiolette stråler. Vulkanutbrudd forurenser atmosfæren langt mer enn menneskene klarer, men luften renses likevel. Derfor er våre skoger – og særlig regnskogene – viktig å verne om. De er Jordens lunger.

Alle vi som vet dette, må prøve å få ikke-vitende og ensporete politikere – som stoler fullt og helt på paneler bestående av ensporete ikke-vitere – til å åpne opp for fleksibilitet, la næringslivet og trafikken gå som den gjør. Hysteri, forbud og tvangsavgifter har null betydning for de store ting som skjer i naturen! Vår statsminister, partier på venstresiden, og andre som «skal redde klimaet», bør prøve å få bakkekontakt igjen, sette seg og studere disse ting som her er sagt, og la vår næringsgren nr. 1 – olje & gass – få blomstre videre, uten tap av fiskeriet! Og av samme årsakssammenheng bør de som kjører diesel og bensin få være i fred, og literprisen settes til 10 kr., og fjern bompengene – uansett hvor i Norge! Folk kjører like mye bil – uansett pris, – men familieøkonomien tåler ikke stort mer nå! Folkevalgte: Stol på fakta, ikke på miljø-prestenes evangelium!