Retningsforvirring i antisemittismen

Publisert 4.2.2019
Foto: Colourbox

Som om vi ikke visste det! Mediene kan igjen opplyse at antisemittismen øker i Europa – og i Norge. Men der forties krampaktig hvilken side som dominerer den antijødiske holdningen. Det er jo ikke politisk korrekt – i hvert fall ikke i Norge – å innrømme at det er venstresiden som dominerer den aktuelle holdningen. Men faktum er jo tross alt at slik har det alltid vært.

Det er nemlig ikke så stor forskjell på rødt og brunt som mange synes å mene.  Det er jo egentlig to nære farger. Vi kan jo gå tilbake til 1930-årene og hvem som var mest aktive i jødeforfølgensene – hvilket utspring disse hadde. Det tyske nasjonalsosialistiske partiet var – som det klart fremgår av navnet – et sosialistisk parti som også norske venstreside-politikere og tilhengere, alltid har kavet ekstremt med å prøve å skyve over på en ekstrem høyreside.

Det er jo nærmest en sensasjon å flytte et sosialistisk parti over på høyresiden, for å selv til en viss grad å ha ryggen fri. Det går bare ikke. Men det ville jo selvfølgelig være en ekstra stor belastning om f.eks. det norske såkalte sosialdemokratiet med sine mer eller mindre røde tilhengerpartier, skulle belemres med både kommunister og nazister. Hvis man prøver å sende et slikt innlegg til norske aviser, tar de det ikke inn – uansett partifarge!

Her kan man med god grunn mistenke en stående ordre fra høyere hold i det norske samfunn! Det er for øvrig på samme måte hvis man spør offentlig norske medier hvorfor der aldri skives om terror fra muslimer – bare fra islamister.  Hva er forskjellen?? Førstenevnte er «snill-utgaven» – sistnevnte er «den militante utgaven»! Det er altså de samme – med og uten maske. Men den stadig økende jødehetsen, også i Norge, viser jo klinkende klart at det er venstresiden som i dag dominerer med antisemittisme. Ikke bare i Norge.

All hetsen og alle slagordene mot jødene og Israel kommer i dag fra venstresiden. Så prøver noen naive individer å lure allmennheten med å uttrykke det ikke er jødene de demonstrerer mot med staten Israel. Hørt på makan??  Hvem er det som styrer Israel da? Er det ikke en jødisk majoritet? Det blir like dumt som å påstå at vi liker at alt gror men liker ikke regnet – m.a.o. vannet er altfor vått! Og de samme hyklerne går i demonstrasjonstog og skriker mot rasisme!

Norge har til i dag vært en aktiv støttespiller til anti-jødiske krefter i Midtøsten, ved overføring av enorme pengesummer som bl.a. brukes til terror mot Israel og jødene. Dette pågår fremdeles – under en regjering i Norge som offisielt står på Israels side – samtidig som Israel og jødene av den samme norske regjering kontinuerlig dolker jødene i ryggen. Det liker jo våre mange innvandrete muslimer. De har jo tillatelse til – ifølge Koranen – til å drepe jøder og andre såkalte ikke-troende!

Hitler hadde møter med arabiske ledere ang. jødene og «den endelige løsningen». Der finnes bilder fra disse møtene med referater om hva som ble sagt. Hvis man tillater seg å nevne dette for norske Israel/jødehatere, blir de enten stumme, eller benekter den sannheten – fordi de vet at de står på samme siden selv! Her finner vi både den såkalte Palestinakomiteen, Den norske kirke, Norsk Folkehjelp, KFUM/KFUK, m.fl. og de fleste norske politiske partiene.

Jeg forventer meg ikke noe særlig fra regjeringen Solberg med de menneskene denne regjeringen inkluderer som statsråder, men man burde kunne forvente seg at støtten til terror mot Israel og jødene hadde blitt stoppet for årevis siden.  Heller ikke her kan man ha noen tillit til Solberg-regjeringen! Når det gjelder den norske antisemittismen føler jeg meg flau av å være norsk.

Wilfred Høsteland