Senterpartiet – nå landets tredje største!

Publisert 13.3.2019
Foto: Wikimedia (Landsbruks.dept.)

Det bør være en tankevekker både for folk flest og ikke minst for de andre politiske partiene at et parti som Senterpartiet, nå har gått solid forbi Fremskrittspartiet på meningsmålingene. Nå er det altså bare Arbeiderpartiet og Høyre som er over.

Det tyder på at flere og flere etter hvert har fått nok av den blå-blå regjeringens nærmest utallige såkalte reformer. Det ser jo ut til at så godt som alle disse «reformene» er feilslåtte og har skapt nettopp de problemene som de som visste bedre allerede forutsa.   Regjeringen visste altså ikke bedre, og var aldri åpen for advarsler. Her var tydeligvis prinsipper og prestisje viktigst.

Senterpartiets dyktige og sympatiske leder, Trygve Slagsvold Vedum, har seilet opp som en leder for hva man i dag med rette kan kalle fornuftens parti – et parti som lytter til folket og som respekterer folket. Her kunne man ramse opp en rekke eksempler. Men kort sagt har Senterpartiet et meget godt program og holdninger som er på linje med hva folk flest mener, ser det ut til.

Høyre-regjeringen (for det må man jo kunne kalle den), har omtrent hele tiden vært på kollisjonskurs med folkets meninger. Politireformen er mislykket – det har en lang rekke politifolk også bekreftet. Sykehusreformen fører til større fare for liv og helse. Nedleggelsen av viktige militære anlegg er en alvorlig tabbe.   Tvangs-truselen m.h.t. å sammenslå Finnmark og Troms fylker (og andre) vitner om total mangel på respekt for folket og demokratiet. Den sittende regjeringen prøver også å redusere lønnstakernes opparbeidete rettigheter.

En ny regjering får en mengde viktige oppgaver med å reversere en rekke ødeleggende tiltak fra Solberg-regjeringen. Med Senterpartiet i en ny regjering, savner vi en svært viktig sak i partiets program som ville øke oppslutningen ytterligere – nemlig den såkalte pensjonistsaken hvor Staten rett ut sagt stjeler 10% av gifte og samboende pensjonisters opptjente pensjoner.

Det er en grov og lovstridig sak ut fra dagens skattelov, og er ikke akseptabel!   Så her, ærede Vedum har du en viktig oppgave – en høyst nødvendig handling – å få dette med i partiets program til høstens valg! Fremskrittspartiet er også villig til å «se på» denne saken, og vær i tilfelle ikke redd for å samarbeide med dem i hvert fall i denne viktige saken!

Godt valg – mer frem for SP!

Wilfred Høsteland