Sfm.no mener: EU og EØS-avtalen er for politikere, ikke for folk og land!

Publisert 22.9.2018
Av redaksjonen i sfm.no
Foto: Colourbox

Norges grunnlov ble i sin tid utarbeidet og var egentlig ferdig den 16.5.1814. Den 17. mai ble likevel fastsatt som vår grunnlovsdag, nasjonaldagen som nordmenn siden har feiret hvert eneste år, til og med illegalt under 2. verdenskrig. Men hvorfor ble landets grunnlov laget, jo – for bl.a. å tydeliggjøre overfor resten av verden at Norge nå var udelelig, og en uavhengig nøytral og selvstendig nasjon.

I dag kan det stilles flere spørsmål ved både uavhengigheten og selvstendigheten, for fakta tilsier at mye av norsk innenrikspolitikk styres nå fra EU-parlamentet i Brussel i Belgia, altså av borgere og mennesker med fremmed statsborgerskap – ikke norsk. Dette skjer gjennom den såkalte EØS-avtalen som i utgangspunktet var en europeisk økonomisk samarbeidsavtale. Etter som årene har gått siden signeringen av denne, en for ganske mange omstridt avtale, en svært viktig avtale som egentlig burde vært avgjort ved en folkeavstemming, så har EØS-avtalen blitt mer til skade for Norge enn til gagn.

EØS-avtalen er også en svært dyr avtale som årlig koster vårt land milliarder. Det Norge får tilbake fra den store pengebingen som EU råder over, er peanøtter i forhold. Hvorfor betale noen kr. 1 000,-, for så å få tilbake kr. 100,-. Det påpekes også fra ihuga EU og EØS tilhengere at Norge er svært så avhengig av EØS-avtalen. Uten denne kan vi ikke få handlet med noen medlemsland i unionen. Dette er det reneste tøv og vas, ja – faktisk løgn. Når et ikke EU-land som Sveits kan handle fritt med hele EU og EØS-område, så kan selvsagt også Norge gjøre akkurat det samme. Nå har det seg og slik at byråkratene i Brussel, ville aldri våget å tvinge sveitserne inn i en EØS-avtale. For i Sveits oppbevares mye kapital som tilhører verdens maktelite inkludert mange EU-kapitalister.

Sfm.no mener at EØS-avtalen brukes som det passer våre politikere, ikke folk og land. EØS-avtalen er heller ikke lenger en europeisk økonomisk samarbeidsavtale. Nå er den også politisk og sterkt styrende overfor Norge – på flere områder. Våre politikere har overlatt mer og mer av Norges styring til EU, styring som er helt klart i strid med vår grunnlov. Overlatelse av ansvar omfatter også overordnet finanskontroll. EU ønsker selvsagt Norge hjertelig velkommen som medlem. Sfm.no er ganske sikker på at dersom Norge hadde bedt om medlemskap, så hadde hele Brussel, og Berlin for den del, stått på hode og jublet. EU hadde haste-godkjent en slik søknad over natten. Det må aldri få skje.

For hva er det EU egentlig er ute etter når det gjelder Norge, jo – intet annet en vår rikdom, samt full kontroll med landet som en viss mann ønsket og hadde i 5 år. Solidaritet synes vi å høre et sus om fra EUs side. Ja, men ikke for enhver pris, og ikke så lenge det rammer folk flest og arbeidsplasser i Norge. Flere norske politikere fortviler over den økende grensehandelen med våre nordiske naboer, hhv. Finland, Sverige og Danmark. Disse tre land er alle tre medlemmer av EU. Mellom disse landene er det også langt større tollfrie kvoter enn inn til Kongeriket Norge – selv om Norge har en EØS-avtale.

EU-kvoter vil ikke norske politikere vite noe av, og årsaken er selvsagt den at handelen med våre naboer da ville gått rett til himmels. Norske investorer som bl.a. Olav Thon Konsernet, satser nå milliarder på enda større grensehandel. Allerede store sentere skal utvides (Nordby og Charlottenberg i Sverige). Når våre egne politikere er så fortvilet over den stadig økende grensehandelen, hvorfor i alle dager tar man ikke da og senker prisene på det aller meste i Norge, slik at kapitalen forblir i landet og norske arbeidsplasser opprettholdes og kan faktisk økes. Hva øker samtidig? Produksjonen, momsinntekter og andre skatteinntekter. Det er faktisk snakk om ganske mange milliarder i ren fortjeneste for både staten og norske kommuner. Det er lov å tenke logisk.

Den helt vanvittige sukkeravgiften er vel noe av det mest tåpelige norske politikere har funnet på i moderne tid, og uten å se konsekvenser på lengre sikt. Denne avgiften ga faktisk enda større grensehandel. Sfm.no’s redaktør bor i Strömstad. Nå er trafikken nesten like stor hele året som den ellers bare var på sommeren. Fastboende må skynde seg å få handlet mellom fergeankomster og fergeavganger, og det kjøres til tider vanvittig fort inne i selve byen av nordmenn som må rekke en eller annen ferge.

Sfm.no er av den klare oppfatning at EØS-avtalen må sies opp, og en ny frihandelsavtale må på plass i stedet. For EU som union vil uten en EØS-avtale eller et EU-medlemskap, fortsatt være meget avhengig av bla. norsk olje, gass og elektrisitet. Her ligger det enorme pengeverdier for den norske staten, kapital som i dag havner i private lommer. Er det så klokt?