Slik ødelegges norske statsbedrifter systematisk

Publisert 13.8.2018
Av Wilfred Høsteland
Foto: Sfm.no

Omtrent daglig kan man i norske aviser lese om temmelig sinte (for å si det mildt!) postkunder som forteller om eksempler på hodeløs behandling av vanlig brevpost og pakker. For å ta noen bergens-eksempler av nyere dato, så har brev innenfor Bergens grenser tatt fra 1 til 3 uker fra avsender til adressat. Blant disse eksemplene var det brev som skulle bringes et par kilometer i det sentrale Bergen. Men hva skjer? Brevene går via Oslo (!!!).  men selv da skulle frembringnings-tiden bare være 3-4 dager maksimum. 

Nylig kom et innenlands postkort frem etter 4-5 måneder! Mange flere groteske eksempler kunne ramses opp. Og hver gang kan vi lese visse post-sjefers «forklaringer» og uekte beklagelser. De rett og slett bare trekker på skuldrene og lirer av seg det rene vrøvl i mangel på reelle og fornuftige argumenter og forklaringer. For slike forklaringer finnes nemlig ikke. Posten er blitt et eneste rot. Det er den virkelige sannheten!

Vel skjedde der noe rot i Posten også i 1950-60-70-80-årene, men de siste årene har det bare blitt verre og verre. Post bare forsvinner, og hvis den kommer frem, så tar det ofte uker innenlands. Det er Posten Norge anno 2018 – og de senere årene forut! En del post forsvinner. Hvor da? Tankene går lett til uærlige medarbeidere, og i en del tilfeller er nok også det et svar. Og er man så uheldig å får post som går via Postnord, kan det til tider være enda verre. Postnord skulle aldri ha fått konsesjon til offentlig postformidling.

Det heter at Posten Norge er et statseid aksjeselskap med midlertidig konsesjon til å drive postombæring i Norge. MIDLERTIDIG??  Når ble det vedtatt og av hvem?? Er det like før det hele legges ned? Med dagens regjering forbauser det meg sannelig ikke! Solberg-regjeringen har jo stort sett drevet med nedrivnings-politikk på utallige sider av samfunnet siden den kom til makten – klart mot folkeviljen.

Og la meg kort ta med NSB som gjennom tidene har vært en solid statsbedrift – om enn med sine svakheter som alle andre bedrifter – men likefullt en høyst bedrift. Siden Bane NOR kom inn i bildet fra 1. januar 2017 med ansvar for infrastrukturen og da splittet opp NSB, har rotet bare øket der også. Se bare i Oslo-området hvor der aldri synes å bli skikk på signalproblemene og andre grunnleggende saker og ting. Jeg – og mange med meg – tror at dagens regjering har en større dårlig skjult plan på litt sikt. NSB skal gradvis svekkes for så å forsvinne til fordel for utenlandske konkurrenter. Da blir det skikkelig rot! 

Våre grunnleggende statsbedrifter svekkes systematisk gradvis slik at Høyre/FrP-regjeringen får et «brukbart» argument til å «fornye» og konkurranse-utsette det meste. Vårt arvesølv – vårt felles eie gis bort stykke for stykke. Slik er en konservativ regjering uten visjoner til landets og folkets beste! Det er faktisk visse instanser i et samfunn som det er mest naturlig og riktig drives av stat og/eller kommune. Det bør fortsatt være en klar selvfølge at både Posten og NSB drives u-splittet av Staten også i fremtiden! Og det bør være en like stor og klar selvfølge at også NSB for fremtiden drives som et helhetlig statlig selskap – helst minus Bane NOR!

Norge er den eneste av de tre SAS-nasjonene som selger ut sin eier-andel i flyselskapet. Sverige og Danmark har ikke slike planer – de har fremdeles ansvarsfølelse og den sunne fornuft i behold på det området.