Tverrpolitisk opprør og demonstrasjon mot kutt i pensjoner og trygder

Publisert 3.3.2020
Foto: Colourbox

I mange år har staten, med tverrpoltisk velsignelse, redusert både pensjoner og trygder for folk flest. Det offentlige har brukt pene ord som «samordning» og underregulering m.m.. Sfm.no kaller det sofistikert tyveri og bedrageri. For det er nettopp det dette er i ordets rette forstand.

Nå har norske pensjons- og trygdemottakere fått mer enn nok. På Facebook er det derfor dannet en gruppe med tittelen «Folkeopprøret mot kutt i pensjons- og trygderettigheter». Gruppen teller i dag over 22 000 medlemmer og er stadig voksende.

Den 6. mai 2020 avholdes demonstrasjon i Oslo. Nøyaktig klokkeslett kommer sfm.no tilbake til. Så spørs det om andre medier, særlig de etablerte, nå er villige til å rekke ut en hånd. De bør alle huske på at blant dem det gjelder er det mange abonnenter.

Før eller senere må det politiske Noreg skjønne at dette gjennom simple tyveriet ikke kan fortsette. Det har vært ekstra ille de siste 6 årene, og nå merkes den kraftige nedgangen i økonomien til både pensjonister og andre trygdemottakere.

Våre folkevalgte synes å fortsatt ikke skjønne at pensjonister og andre trygdemottakere, har like store utgifter som alle andre. Våre folkevalgte kaller Norge et «høykostland», og det både mener de og nærmest krever at folk flest må forstå. Men hvorfor i alle dager forstår de det ikke selv da?

Når det særlig gjelder samordning av grunnpensjoner, så er lov om samordning allerede i klar konflikt med lov om folketrygd, i dag også landets grunnlov. Selv Sivilombudsmannen forsto at dette er urettferdig, men påpekte at ansvaret hviler på Stortinget.

Helt siden våren 2014 har sfm.no arbeidet med saken. Vi akter å følge den helt til endringer foreligger og uretten opphører. Vi oppfordrer alle som er berørt av slike forhold til å stå samlet i en slik viktig kamp, og helt uavhengig av politisk ståsted,

Med vennlig hilsen
Samfunnsmagasinet
Redaksjonen