MDG bør skifte navn

Publisert 15.5.2019
Foto: Pixabay

Er partiet MDG et kommunistparti? I det gamle Sovjet og Kina hadde få personer rett til å eie egen bil, men var henvist til buss, bane og gamle, svarte tråsykler uten gir. Dette har vi sett på utallige dokumentarfilmer fra den tid. Og alt var i kommunismens ånd!

Når en hører den unge MDG-kvinnen i tirsdagens debatt på NRK 7.5.2019 – om bompenger -, gir hun et sterkt inntrykk av å ville «tvinge» folk flest over på kollektiv-transport og sykkel, altså vekk fra privatbilismen! Dette høres ut som et iskaldt gufs fra kommunismens diktatur – kamuflert som «til beste for klima og miljø»!

Ved valget i 2021 kan Miljøpartiet De Grønne skifte navn til Norges Ny-kommunistiske Parti! Og så viser de total uvitenhet om den siste, nye utvikling – så vel av forbrenningsmotorer som mht. drivstoff! For det er nemlig snakk om virkelige forbedringer – ned mot null utslipp! Men dette er privatbil-haterne både blinde og døve for! Dette nye kommer, selv om Lenins disipler prediker sitt håpløse budskap om klima og miljø! Lille Norge skal redde verden!

Carl I. Hagens forslag om å bruke 13 milliarder av Norges gigantiske oljefond til å fjerne alle landets bomstasjoner, og så at staten tar på seg det ansvar som rettelig ligger hos den, til landets videre infra-struktur, veier, bane, samfunnsutvikling osv., er det eneste riktige! Bilistene må kunne kjøre sin bil når og hvor de vil, uten «overvåking», og literpris fra pumpene, ladestrøm, og årsavgift på dagens nivå – likt for alle typer biler – skal være nok! De avgifter bilistene skal bidra med, ligger jo i hvor mye drivstoff de bruker! Slik var det før! Det får jaggu holde i vår tid også! Det er rettferdig!

Terje Haugom.