Pensjonistforbundet forventer økt kjøpekraft for pensjonistene

Publisert 28.8.2020
Kilde: Mynewsdesk
Illus.foto: Colourbox

Årets trygdeoppgjør er fastsatt til 1. og 2. september, etter å ha blitt utsatt i vår på grunn av Covid-19. Pensjonistforbundet er i full gang med å forberede kravene. – Vi registrerer at lønnsoppgjøret i frontfaget gir økt kjøpekraft, og nå forventer vi at regjeringen tar grep som ivaretar kjøpekraftsutviklingen til pensjonistene også, sier forbundsleder Jan Davidsen.

Trygdeoppgjøret berører nær en million alderspensjonister og ca 300.000 uførepensjonister. I de fire årene fra 2015 til og med 2018 har pensjonene økt mindre enn prisveksten, og pensjonistene har dermed tapt kjøpekraft hvert år i denne perioden. I 2019 økte pensjonene med 0,2 prosent mer enn prisveksten, altså en liten bedring, men for lite til å ta igjen nedgangen fra de fire foregående årene.

1. september kl. 14-15
 overleverer Pensjonistforbundet kravene til arbeids- og sosialministeren, på vegne av 259.000 medlemmer i SAKO – samarbeidskomiteen for offentlige pensjonister, andre landsdekkende pensjonistorganisasjoner og Pensjonistforbundet. Den består av Pensjonistforbundet, Telepensjonistenes Landsforbund, Jernbanepensjonistenes Forbund, Politiets Pensjonistforbund, Statens Vegvesens Pensjonistforbund, Postens Pensjonistforbund, Fagforbundet og LO-Stats pensjonistutvalg.

2. september kl. 10.30-11.30
 er det såkalte drøftinger, før resultatet blir kunngjort. I år skjer trygdedrøftingene digitalt.