– ”Politimester Bastian” benekter virkeligheten

Publisert 12.12.2017

Av Jan Hansen, frilansjournalist (NJ Senior)
Foto: Colourbox

Det hersker fortsatt stor uenighet blant landets sittende makthavere om hvorvidt det norske politiet skal bevæpnes permanent eller ikke. Det virker nå som at Politidirektoratet, og på bakgrunn av bekymringsmeldinger fra PST, går inn for permanent bevæpning.

Demokratenes leder på Askøy i Hordaland, Jan-Ove Fromreide, er imidlertid meget klar når det gjelder bevæpning av alt politi i Norge. I en e-post til sfm.no skriver han følgende:

”Demokratene i Norge støtter PST fullt ut når det gjelder å innføre bevæpning av politiet.  Nu må også stortingsflertallet våkne. Å ikke bevæpne politiet er å gamble med vanlige nordmenns og politiets sikkerhet.

Verden har kommet nærmere. Trusselbildet er noe helt annet idag enn for noen år siden. Ingen vet når terroren rammer, i slike situasjoner kan væpnet politi være forskjellen på liv og død. Å løpe etter våpen når terroren rammer er for seint.

Venstresiden tilnærming til dette spørsmålet er skremmende. De argumenterer som politimester Bastian i Kardemomme by og benekter den virkeligheten vi lever i.  Trygg folket og politiet! Bevæpne politiet nå!”.