Store ord og fett flesk gjentar seg foran hvert eneste valg!

Oslo. Publisert 26.8.2016
Av Jan Hansen, ansvarlig redaktør.
Foto: Wikimedia

I 1929 var det ikke måte på hva partiet ”Høire”, ville vise norske medier og det norske samfunnet av nasjonal kjærlighet og omtanke for både folk og land. Men også den gangen var det før et stortingsvalg.

Partiet ”Høire” (som det het en gang i tiden), satt også med regjeringsmakt i Norge fra mars 1926 til januar 1928 under statsminister Ivar Lykke. Partiet regjerte da sammen med partiet ”Frisinnede Venstre” (FV). Fakta i dette oppslaget er hentet fra en lokalavis i Bergen som utkom den 22. juni 1929. Alle sitater er gjengitt i kursiv stil men etter dagens bokmål. I det aktuelle året vedtok Høyre i sitt program bl.a. at;

* Tiden maner til målbevisst arbeid for landets økonomiske gjenreisning, og en enig og sterk front mot kommunismens oppløsning av samfunnet”.

* Høyre vil arbeide for fremme av produksjonslivet, gjenreisning av finansene og forenkling av administrasjonen så at staten igjen kan makte skattelettelser og arbeidsfreden sikres.

* Høyre vil føre en nasjonal utenrikspolitikk, og sikre et effektivt forsvar til vern av landets selvstendighet og nøytralitet.

* Høyre vil opprettholde kristendomsundervisningen i våre skoler uten innskrenkning.
* Høyre vil arbeide for bedring av kvinnenes rettslige og økonomiske stilling.

Går imot seg selv gang på gang

I vår moderne tid har også Høyre kommet med en rekke lovnader i sine programmer, ikke minst bygget på de samme løfter (ideer/tanker) som framkom i partiets program i 1929.

I år 2016 er Høyre med på å overlate ansvaret for det norske finanstilsynet til det store byråkratiet i Brussel (EU), som Norge engang ikke er medlem av, og stikk i strid med landets grunnlov. Høyre gikk videre inn for ”å knuse” NSB monopolet, mens partiet samtidig synes det er helt greit at et statlig kinesisk selskap, er med i konkurransen om å kjøre tog på norske statlige spor – av rene profitt hensyn. Slå den da!

Fra 2013 til 2016 (under Høyre og FrP), har det norske innenriksbyråkratiet vokst mer enn noen gang. Vanlige folk har ikke fått skattelettelser – snarere tvert om. Uføre og pensjonister har fått sterkt redusert kjøpekraft, og skattelettelser en bare bevilget landets kapitalelite. Det hersker også uro og stor arbeidsledighet på det norske arbeidsmarkedet.

Hva skjedde videre i perioden 2013 – 2016? Høyre var med på å godkjenne rent uforsvarlige nedleggelser i det norske forsvaret, i tillegg til å selge en stor ubåtbase til private, som igjen er utleid til russere. Så ble det solgt gamle marinefartøy til spesielle interesser i Afrika. Høyre vil også på død og liv vil dra Norge enda dypere inn i EU-byråkratiet, og således bidra til en ytterligere svekkelse av landets nøytralitet og selvstendighet.

I dag synes også Høyre å være langt mer opptatt av at den islamske religionen får enda større innpass i norske skoler, enn partiet er for å ivareta de kristne grunnverdiene som vårt land er bygget på. Høyre opptrer i dag også ganske fiendtlig overfor norske borgere som kun ønsker å ivareta landets kultur, norske skikker og sedvaner. Kvinner har også fortsatt lavere lønn og pensjon enn menn hele 87 år senere, og har fortsatt ikke samme rettslige stilling som menn blir det hevdet. I korte trekk går altså partiet Høyre gang på gang imot eget program.