Tyskland fikk nei til rasering av naturen på Andøya

Publisert 14.4.2020
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Jeg leser med skrekk og gru at Tysklands ambassadør I Norge, bruker regelrett mafiametoder mot Norge etter at regjeringen sa nei til utbygging av vindkraft på Andøya. Han skriver ganske så direkte at Norge kan bli kjent som et land som diskriminerer utenlandske investorer. Sitat: Jeg tror ikke at en lang rettssak i krisetidene akkurat nå hadde vært til nytte av noen av partene her. Enda mindre hvis dette igjen starter en diskusjon om en eventuelt risiko for utenlandske investeringer i Norge i energisektoren. Sitat slutt.

Og rettssak blir det i henhold til at Andøya Vind og Prima Capital begjærer vedtaket omgjort. Nå er ikke jeg så redd for investortørke i den lite bærekraftige og økonomisk ulønnsomme vindkraftindustrien. For vi i Demokratene i Vestland Fylkeslag mener at vi skal være herrer i eget hus. Vi skal eie vår egen infrastruktur og andre kritiske funksjoner i Norge. Men det at den tyske ambassadøren bruker regelrett utpressingsmetoder som er godt innarbeidet i mafiaorganisasjoner, burde være en vekker for velgerne når de går til valgurnene neste år.

Norge er ikke med i det korrumperte EU! Korona-krisen var den ultimate lakmustesten på at EU er en fiasko der grensene er stengt for andre EU/EØS-borgere, og se bare til eksempelet med lastebilen som ble stoppet på Svinesund med korona-relatert verneutstyr bestilt av oss. Snakk om de 4 frihetene og de åpne EØS-grensene(!) og krisehjelp til brødre i nød. Hver mann (stat) grabber til seg av utstyr og medisin i Korona-tiden, stikk i strid med solidaritetstanken/brødrenasjoner til EU-veldet. EU er derfor død som seriøs aktør å forholde seg til! For det er i krisetider en merker hvem som er venn og hvem som er fiender. Og EU har vist seg å ikke være vår venn i disse krisetider. Noe jeg håper velgerne husker til neste stortingsvalg.

Hvem var det som lovet tyske kapitalinteresser at de skulle kunne ta seg til rette i Norge? Det ligger helt tilbake til Stoltenberg med AP, SV og SP og de «grønne sertifikatene», samt at vi fikk CO2 avgift på strømmen. Høyreregjeringen med Frp, V og Krf har naturligvis fulgt opp våre «forpliktelser». Subsidiene som disse “grønne sertifikatene” utløser, skulle bli brukt i driftsselskapene for at den ulønnsomme strømmen kunne selges til forbruker like billig som vannkraft. Men det som skjer i praksis, er at subsidiene blir sent til skatteparadiser. Og vi vil snart få tyske strømpriser som i snitt er tre ganger så høy som vannkraft i Norge. Og ingen ser ut til å bli straffet for missbruket av subsidiene som i praksis er våre egne skattepenger. Altså blir våre skattepenger gitt bort for at vi skal få mangedoblet strømregningene våre. Bør velgerne belønne slike svikefulle partier med sin stemme ved neste års Stortingsvalg?

Befolkningen i Norge bør stille krav om 100 % nasjonal råderett, selvberging, kriselagre og ut med internasjonale snyltefirmaer som skor seg på subsidier som globallistene på Stortinget deler ut til kreti og pleti. Subsidier vi som forbrukere må betale tilbake i form av tyske strømpriser. Budskapet bør bre om seg som ild i tørt gress på grasrotnivå i befolkningen fra nord til sør, etter at Korona-skandalen har ebbet ut. For vi er nødt til å velge bort globallistpartiene og få inn nasjonalkonservative partier som i dag ikke er på stortinget. For stemmer du ikke eller stemmer på et parti som i dag er på Stortinget, er du selv en del av problemene vi har med missbruk av makt, subsidiesvindel og kraftig økte strømpriser.

Norge må ut av den grunnlovsstridige husmannskontrakten som EØS-avtalen er snarest! Norge er visst å betrakte som et slags u-land som tyske og andre utenlandske kapitalinteresser får ta seg til rette slik det passer dem. hva betyr vel irreversibel vandalisering og ødeleggelse av norsk natur så lenge tyske kapitalinteresser får den profitten de er ute etter? Demokratene Vestland Fylkeslag mener bestemt at de tyske firmaene og subsidietyvene kan få rasere sin egen natur i Tyskland. Og så kan heller vi i Norge utnytte potensiale i eksisterende vannkraftverk med å oppgradere turbinene i de anlegg som har gamle utdaterte og lite effektive turbiner. Da kan vi fortsatt ha ren vannkraft og en rimelig urørt natur som både folk og dyr kan nyte godt av. For mordermastene er vi ikke tjent med i Norge!

Svein Arne Grønnevik
Leder, Demokratene Vestland Fylkeslag